U nedjelju, 20. studenoga 2022., u kapelici sv. Mihaela arkanđela u Šiljkima, župa Radatovići, služena je sveta liturgija kao vanjska godišnja proslava naslovnika kapele sv. Mihaela. U crkvici u kojoj se inače služi samo jednom godišnje, svetu liturgiju je služio o. Ivan Skaljivski, župnik Radatovića i Metlike koji je vjernicima u homiliji istaknuo važnost primjera sv. arkanđela Mihaela, koji se borio za Boga. Kao kršćani smo pozvani uvijek biti na Božjoj strani, a u svom životu uvijek možemo računati na zaštitu Božjega borca - sv. Mihaela arkanđela, osobito u duhovnim borbama s nečistim duhovima.