U sklopu priprema za biskupsku hirotoniju (rukopolaganje ili ređenje) novoimeno-vanoga  biskupa grkokatoličke  Križevačke eparhije vladike Milana Stipića, koje će se održati u Križevcima u subotu 17. listopada, predstavljen je i njegov novi biskupski grb. U središtu grba Milana Stipića, vladike  Križevačke eparhije, nalazi se polukružni štit s jednostavnim plavim poljem. Srebrni osmer-okraki križ smješten je u središte štita, a oko tri kraka križa na vrhu, tri zlatne šestokrake zvijezde. Izvan štita nalaze se tri oznake biskupskog reda: kruna (mitra), križ te biskupski štap. Uokolo štita ispisano je geslo na traci sa srebrnom podlogom: ''Živjet ću i kazivat ću djela Gospodnja'' (Ps 117/118, 17). Plava boja štita označava sigurnost, povjerenje i postojanost, ali i boja koja simbolizira Kraljevstvo nebesko koje nam je otvoreno Kristovom mukom, smrću i uskrsnućem. Također boja je to koja se, kao i osmerokraki srebrni križ, nalazi na grbu grada Križevaca, središta Eparhije. Križevačke crkve i kapele tako su  raspoređene da tvore oko grada križ i tako potvrđuju rimovanje imena grada s njegovim geografskim položajem i crkvenim titularom (Uzvišenje Svetog Križa). Simbolika osmerokrakog križa je višestruka. Osim već prethodno spomenute simbolike, križ je to

koji označava i tri križa na brdu Kalvarije, ali u misao doziva i oblik Kristova križa. Tako prva poprečna greda označava natpis ponad Kristove glave: ''Isus Nazarećanin, kralj židovski'' (Iv 18, 19), a treća ''mjeru pravednosti'' između ljudskih grijeha i vrlina.

Tri zlatne zvijezde također imaju višestruko značenje:
- Kristov pashalni misterij (muka, smrt i uskrsnuće), ali su također povezane i s biskupskim geslom, jer biskup kroz svoju službu živi i kazuje djela Gospodnja koja iščitavamo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti;
- Presvetu Trojicu;
- Svetu Obitelj: Gospoda Isusa Krista, bogorodicu Mariju i sv. Josipa;
- tri tradicije u Križevačkoj eparhiji (hrvatsku, rusinsku i ukrajinsku) te države u kojima biskup vrši svoju službu: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Sloveniju.

Budući da je ''apostolsko nasljedstvo biskupske službe put kojim se jamči vjerno prenošenje apostolskoga svjedočenja'' i da se ''putem njega stiže do Krista'' (Kateheza pape Benedikta XVI., 10. svibnja 2006.), simboli na grbu slijede i grb prethodnika biskupa Križevačke eparhije, mons. Nikole N. Kekića.

Što se tiče simbolike vanjskih oznaka, biskupski štap, kruna (mitra) i križ označavaju da je nositelj grba biskup istočnoga, točnije bizant-skoga obreda, budući da je po tim znakovima prepoznat dok služi liturgiju. Na kršćanskom istoku biskupski štap na svom vrhu ima dvije zmije i križ, što označava događaj u pustinji kad je Mojsije podigao mjedenu zmiju koju kad bi netko pogledao, ozdravio bi (Br 21, 9). Ta starozavjetna slika ima svoj nastavak i u Novom zavjetu kada Isus naviješta: ''I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni'' (Iv 9,14-15). Tako se i biskupska služba gleda kao ona koja donosi duhovno ozdravljenje te tako naviješta i život koji je čovjeku darovan s drva križa.

Grb je izradio velečasni Tomislav Hačko. vicepostulatorom za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije.