PASHALNI KANON, glas 1.

Krist uskrsnu iz mrtvih,  smrću  smrt uništi, i onima u grobu život darova. Triput.

Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav i suščim vo grobjeh, život darovav.

KANON SV. IVANA DAMAŠĆANSKOGA

PJESMA 1.

IRMOS: Uskrsnuća je dan! Prosvijetlimo se, narodi! Pasha je Gospodnja, Pasha! Jer iz smrti u život i sa zemlje u nebo Krist Bog privede nas koji pjevamo pjesan pobjede!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Očistimo čuvstva i promotrimo Krista koji se blista u nepristupnom svjetlu uskrsnuća. Počujmo jasno gdje nam govori: Radujte se! I pjevajmo pjesan pobjednu!

Dostojno dakle nek se vesele nebesa i zemlja neka se raduje! I sav svijet, vidljivi i nevidljivi, neka svetkuje, jer usta Krist, veselje vječno!

PJESMA 2.

Nepromjenjivi dijelovi Večernje: https://drive.google.com/file/d/1ol6WYXcpJpyAecmHMu5P7VrNktCiljJE/view?usp=sharing