PASHALNI KANON, glas 1.

Krist uskrsnu iz mrtvih,  smrću  smrt uništi, i onima u grobu život darova. Triput.

Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav i suščim vo grobjeh, život darovav.

KANON SV. IVANA DAMAŠĆANSKOGA

PJESMA 1.

IRMOS: Uskrsnuća je dan! Prosvijetlimo se, narodi! Pasha je Gospodnja, Pasha! Jer iz smrti u život i sa zemlje u nebo Krist Bog privede nas koji pjevamo pjesan pobjede!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Očistimo čuvstva i promotrimo Krista koji se blista u nepristupnom svjetlu uskrsnuća. Počujmo jasno gdje nam govori: Radujte se! I pjevajmo pjesan pobjednu!

Dostojno dakle nek se vesele nebesa i zemlja neka se raduje! I sav svijet, vidljivi i nevidljivi, neka svetkuje, jer usta Krist, veselje vječno!

PJESMA 2.

IRMOS: Dođite i novi napitak uživajmo, što ne iziđe čudom iz neplodne stijene, već iz nepresušna vrela -  Krista koji iz groba iziđe; na njemu se krijepimo!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Sada se sve ispunilo svjetlošću: nebo i zemlja i podzemlje! Svako stvorenje neka stoga svetkuje uskrsnuće Kristovo, jer on im je utvrda!

Jučer bijah pokopan s tobom, Kriste. Danas s tobom uskrslim ustajem, kao što jučer bijah s tobom razapet: Ti me, Spasitelju, sâm proslavi u kraljevstvu svojem!

KATAVASIJA: Dođite i novi napitak...

IPAKOJ, glas 4.:

Pohrlivši u ranu zoru, Marija i družice njene nađoše kamen odvaljen od groba i od anđela začuše: Što ištete među mrtvima Onoga koji prebiva u vječnom svjetlu kao da je smrtan čovjek? Gledajte povoje grobne! Pohrlite i navjestite svijetu da uskrsnu Gospod, smrt usmrtivši, jer je Sin Božji koji rod ljudski spašava!

 

PJESMA 4.

IRMOS: Na božanskoj straži s nama stoji i bogonadahnuti Habakuk, pokazujući nam svjetlonosna anđela koji jasno govori: Danas je svijeta spasenje jer uskrsnu Krist kao svemoćan!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Krist se pojavi poput djetića što otvori djevičansku utrobu, a kao čovjek nazvan je jaganjcem. Neokaljan je jer je posve bez ljage, On - Pasha naša, i kao pravi Bog  nazvan je savršenim!

Poput jednogodišnjeg jaganjca, Krist, naš blagoslovni vijenac, dragovoljno bî za sve zaklan - On koji je čista Pasha! Iz groba nam tako zasja žarko sunce pravde!

Eto, otac naš David pred zavjetnim kovčegom poskakujući igraše, a mi kao sveti narod Božji ugledasmo ostvarenje tih slika! Veselimo se u Bogu jer uskrsnu Krist kao svemoćan.

KATAVASIJA: Na božanskoj straži...

PJESMA 5.

IRMOS: Ustanimo jutrom rano, prinesimo Svevladaru pjesan umjesto pomasti i ugledat ćemo Krista, Sunce pravde, koji sve životom obasjava!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Kad ugledaše tvoje bezmjerno milosrđe, Krste, uznici podzemlja veselim korakom k svjetlu krenuše, hvaleći, Kriste, vječnu Pashu!

Pristupimo svjećonoši Kristu što kao ženik izlazi iz groba i svečanim bogoslužjem proslavimo spasonosnu Pashu Božju!

KATAVASIJA: Ustanimo jutrom rano...

PJESMA 6.

IRMOS: Sišao si u dubinu zemlje, Kriste, i raskinuo vječne zasune koje sputavahu sužnje, i kao Jona iz utrobe nemani, trećeg si dana izišao iz groba!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Uskrsnuo si iz groba, Kriste, sačuvavši sva svoja znamenja, kao što si kod rođenja nepovrijeđenom sačuvao utrobu Djevice, i otvorio si nam rajska vrata!

Spasitelju moj, živa i nežrtvovana klanico! Kao Bog sâm si se prinio Ocu i suuskrisio praroditelja Adama, Ti što iz groba usta!

KATAVASIJA: Sišao si u dubinu zemlje...

KONDAK, glas 8.:

Iako si sišao u grob, Besmrtni, ipak si uništio silu pakla i uskrsnuo kao pobjednik, Kriste Bože! Ženama mironosnicama rekao si: Radujte se! I svojim apostolima darovao si mir, a palima uskrsnuće.

Ašče i vo grob snizšel jesi, bezsmertne, no adovi razrušil jesi silu, i voskresl jesi jako pobjeditelj, Hriste Bože, ženam mironosicam vješčavij: radujtesja, i tvojim apostolom mir darujaj, padšim podajaj voskresenije.

IKOS:

Kada je ono prije sunčeva zalaza Sunce u grob sišlo, pohitješe u zoru djevice mironosice koje su ga kao dan tražile, i jedna drugoj vapijaše: O družice, dođite da pomašću pomažemo ukopano tijelo koje život donosi, koje je uskrisilo trulež palog Adama što ležaše u grobu. Pođimo, pohitimo poput mudraca, i poklonimo se, i prinesimo miro za dar onomu koji leži ne u pelenama nego povijen u plaštanicu, i oplačimo, i zavapijmo: O Vladaru, ustani, palima podaj uskrsnuće!

USKRSNUĆE KRISTOVO

Uskrsnuće Kristovo vidjevši, poklonimo se Gospodu Isusu Kristu, jedinomu bezgrešnomu. Križu se Tvojemu klanjamo, Kriste, i sveto uskrsnuće Tvoje  hvalimo i slavimo! Tá, Ti si Bog naš, osim Tebe drugoga ne poznajemo: ime Tvoje spominjemo! Dođite, svi vjernici, poklonimo se svetom Kristovu uskrsnuću, jer po križu nasta radost svemu svijetu! Vazda blagoslivljajući Gospoda, slavimo njegovo uskrsnuće: raspeće on je pretrpio, smrću je smrt uništio. Triput.

STIHIRA, glas 6.:

Uskrsnu Isus iz groba kako proreče, dade nam život vječni i veliku milost! Triput.

PJESMA 7.

IRMOS: Onaj koji mladiće iz peći izbavi, kao čovjek je trpio poput smrtnika i po smrtnoj muci odjenuo smrtnike u ljepotu besmrtnosti, jer je jedini Bog otaca naših, blagoslovljen i veleproslavljen!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Pobožne žene trčahu s pomašću natrag k tebi i pokloniše se radosno kao živome Bogu Tebi kog mrtva sa suzama iskahu! I navijestiše tvoju otajstvenu Pashu učenicima tvojim, Kriste!

Svetkujemo usmrćenje smrti i razorenje podzemlja i početak drugoga, vječnoga života! Ziagrajmo pjevajući Začetniku života, jedinomu Bogu otaca, blagoslovljenom i velepro-slavljenom!

Uistinu je posvećena i nadasve slavna ova spasonosna i svjetlosna noć, prvovjesnica svjetlonosnog dana uskrsnuća, u kojoj Vječno Svjetlo iz groba u tijelu svima zasja!

KATAVASIJA: Onaj koji mladiće...

PJESMA 8.

IRMOS: Svet je ovo i veličanstven dan, jedini kralj i gospodar nad subotom, blagdan nad blagdanima i najveći među svetkovinama, u kojem blagoslivljamo Krista do vijeka!

- Krist uskrsnu iz mrtvih! (Hristos voskrese iz mertvih!)

Dođite, i u božanskom veselju pristupimo rađanju novoga vinograda, u ovom znamenitom danu uskrsnuća, i pribrojimo se kraljevstvu Kristovu, pjevajući mu kao Bogu dovijeka!

Podigni oči svoje Sione i pogledaj unaokolo: Evo, dođoše ti tvoja djeca poput božanskih svjetlila sa zapada i sjevera, s mora i juga, blagoslivljajući u tebi Krista dovijeka!

Slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

TROJIČAN: Oče Svedržitelju, i Riječi i Duše, jedno Biće u kojem se prije vječnosti božanski sjedinjuju tri Osobe: U tebe se krstimo i tebe u vijeke blagoslivljamo!

PJESMA 9.

Pripjev 1.: Veličaj, dušo moja, onoga koji treći dan uskrsnu iz groba: Krista, Darovatelja života!

IRMOS: Blistaj se, blistaj novi Jeruzaleme! Jer slava Gospodnja tebe obasja. Kliči sada i veseli se, Sione! A ti, prečista Bogorodice, raduj se, jer ustade iz groba Čedo tvoje!

Pripjev 2.: Anđeo klicaše milosti punoj: Raduj se, prečista Djevice! I opet ti kažem, raduj se! Tvoj Sin uskrsnu treći dan iz groba i uzdignu mrtve. Veseli se, narode!

IRMOS: Svjetisja, svjetisja, novij Jerusalime, slava bo Gospodnja na tebje vozsija: likuj ninje i veselisja, Sione. Ti že čistaja, krasujsja, Bogorodice, o vostaniji roždestva tvojego.

Angel vopijaše blagodatnej: čistaja djevo, radujsja. I paki reku radujsja: tvoj sin voskrese tridneven ot groba, i mertvija vozdvignuvij: ljudije veselitesja!

IRMOS: Blistaj se, blistaj...

O božanstvenoga i ljubaznog i slatkoga tvog glasa! Obećao si biti s nama u sve dane, do konca svijeta, Kriste! Imajući u tome čvrstu nadu, radujmo se, vjerni!

Pripjev: Krist uskrsnu iz mrtvih!

O velika i posvećena Pasho, Kriste! O Mudrosti i Riječi Božja i Moći: Učini nas svojim dionicima  u nezalazeći dan kraljevstva tvoga!

KATAVASIJA: Blistaj se, blistaj...