Ispis
 
Kardinal Lucian Mureşan, veliki nadbiskup Făgăraş şi Alba Iulia i poglavar Rumunjske grkokatoličke Crkve, imenovao je vladiku Claudia-Luciana Popa, naslovnog biskupa Mariamme and i biskupa Velike nadbiskupske kurije, za upravitelja Eparhije Cluj-Gherla. Vladika Claudiu-Lucian Pop rođen je 22. 07. 1972. u Piscoltu, okrug Satu-Mare, u Eparhiji Oradea. Studirao je na Papinskom Rumunjskom fakultetu u Rimu od 1991 do 1999 i pohađao filozofske studije na Papinskom sveučilištu Urbaniana, a teologiju na Gregorijani, gdje je 2006. doktorirao duhovnu teologiju. Rukopoložen je 1995. u Oradei, od 1999. to 2002. bio je župnikom rumunjske grkokatoličke župe u Parizu i vikar tamošnje rumunjske misije. Od 2007. bio je rektorom Papinskom rumunjskog kolegija ''Pio romeno'' u Rimu. Biskupom je imenovan 2011.  Čestitamo! Na mnoga ljeta!
Izvor: press.vativan.va