Kako javlja Vatican News, Sveti je Otac 15. travnja 2024. imenovao monsinjora Filippa Ciampanellija, prijašnjeg savjetnika nuncijature koji je služio u Odjelu za opće poslove Državnog tajništva, dotajnikom Dikasterija za Istočne Crkve. Monsinjor Fillipe Ciampanelli rođen je 30. srpnja 1978. u Novari (Italija). Svećeničko ređenje

primio je 21. lipnja 2003., postavši inkardiniran u biskupiji Novara. Stekao je doktorat iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Dana 1. srpnja 2009., nakon pohađanja tečajeva na Papinskoj crkvenoj akademiji, stupio je u diplomatsku službu Svete Stolice. Djelovao je u Papinskim predstavništvima u Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu i Bjelorusiji. Od 2015. godine radi u Odjelu za opće poslove Državnog tajništva.

U dikasteriju koji se bavi podupiranjem rasta, očuvanjem prava te liturgijske i duhovne baštine katoličkih Crkvi istočnog obreda, monsinjor Ciampanelli preuzima ulogu koju je tijekom četiri godine imao don Flavio Pace, kojega je u veljači Papa imenovao novim tajnikom Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, dodijelivši mu naslov nadbiskupa, i čije će biskupsko ređenje biti 4. svibnja u milanskoj katedrali.

Izvor: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/15/0302/00637.html#ORIE