Dekretom br. 132/2024., od 8. travnja 2024., križevački vladika Milan Stipić osnovao je grkokatoličku misiju u Rijeci za pastoralnu i duhovnu skrb o vjernicima grkokatolicima na području Rijeke i Primorsko-goranske županije, a po potrebi i šire.

Misija će djelovati ''kao župa'' (quasi- paroecia), prema kan. 516 Zakonika kanonskog prava, a za sada misija je privremene naravi. Bogoslužje će se vršiti u rimokatoličkoj crkvi sv. Fabijana i Sebastijana u Rijeci svake nedjelje i blagdana, a tjedno prema potrebi. Pastoralna skrb za misiju povjerena je svećeniku o. Andriju Igoru Savyaku. Već više desetljeća postoji zajednica grkokatolika Ukrajinaca i Rusina u Rijeci, koja danas broji preko trostotinjak vjernika, a koja se do sada okupljala u crkvi sv. Fabijana i Sebastijana na bogoslužju jednom mjesečno. Pastoralnu skrb o njima vodio je 19 godina o. Mihajlo Simunović, katedralni župnik. Otkako je prije više od dvije godine počeo rat u Ukrajini, u Rijeci i okolici se naselio veći broj grkokatoličkih vjernika iz ratom zahvaćenih krajeva Ukrajine, čime je pastoralna potreba uvećana. Nakon potrebnih savjetovanja i uočivši pastoralnu potrebu na terenu te u dogovoru s riječkim nadbiskupom i metropolitom mons. Matom Uzinićem, vladika Stipić je osnovao ovu pastoralnu misiju u Rijeci u skladu s odgovornošću Crkve prema svakoj duši i njezinom spasenju, slijedeći primjer brojnih katoličkoh biskupija bizantskog obreda u Europi koje su odgovorile na pastoralni izazov doseljenja brojnih grkokatolika na njihova područja.