ZAGREB (IKA) 04.04.2024. / 13:39

U izdanju Glasa Koncila objavljena je knjiga „Živko Kustić: Neustrašivi glas Crkve u Hrvata“, prva biografija nezaboravnog grkokatoličkog svećenika i dugogodišnjega urednika Glasa Koncila koju je napisao novinar i povjesničar Marino Erceg.

Knjiga kroz šest velikih tematskih cjelina prati cjelokupni život i djelo don Živka Kustića, od njegova odrastanja u Pagu i neobičnog ulaska u svećeništvo, preko prvih župničkih službi na Žumberku do djelovanja u Glasu Koncila od početka šezdesetih. 

Jedno se poglavlje bavi i Živkom Kustićem iza kulisa Glasa Koncila – kao glasovitim propovjednikom, katehetom mladih i kao suprugom i ocem mnogobrojne obitelji. Knjiga pojašnjava i Kustićevu ulogu u nekim od najvažnijih crkvenih gibanja u prošlom stoljeću, kao što su jubilejska veleslavlja u okviru projekta „Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata“, a bavi se i njegovim doprinosom osamostaljenju Hrvatske u razdoblju demokratskih promjena i Domovinskoga rata. 

Autor, ujedno i novinar i član uredništva Glasa Koncila, uz arhiv matične institucije u radu je koristio građu više arhiva, uključujući i Arhiv Jugoslavije u Beogradu i Hrvatski državni arhiv. Uz arhive u knjizi su kao izvori za upoznavanje života don Živka Kustića korišteni i intervjui s njegovim suvremenicima. Knjiga ima oko 1200 referencija na povijesne izvore, donosi oko 120 fotografija te šezdesetak preslika dokumenata, među kojima su i dokumenti jugoslavenske Udbe. Knjiga je prošla i kroz trostruku znanstvenu recenziju.