Na Svjetli ponedjeljak.  01. travnja 2024., u 5 sati ujutro, u Samostanu sestara bazilijanki u Križevcima, preminula je u Gospodu časna sestra bazilijanka Nikolaja (Mare) Kurnik OSBM, iz Hrvatske Viceprovincije sv. Bazilija i sv. Makrine u Križevcima. Rođena je 1. srpnja 1939. u Kordićima, župa Sv. Petra i Pavla u Sošicama na Žumberku. U

zajednicu Sestara bazilijanki u Križevcima stupila je 1. travnja 1951. Prve zavjete položila je 04. ožujka 1958, a vječne 04. ožujka 1961. godine. Sestra Nikolaja je nekoliko godina služila kao kuharica u Grkokatoličkom sjemeništu u Zagrebu, a  sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća bila je na službi u Rimu. Posljednje dane sestra Nikolaja je živjela u matičnom samostanu u Križevcima. Sahrana će biti u četvrtak, 4. travnja 2024., na Gradskom groblju u križevcima, a zadušna sveta Liturgija služit će se u Kapeli Samostana sestara bazilijanki odmah nakon ukopa. Vječno joj spomen u Kraljevstvu nebeskom. Krist uskrsnu! Uistinu uskrsnu!

Sestre Bazilijanke