Na subotu, 9. prosinca 2023., u Nyiregyhazi (istočna Mađarska), posvećena je obnovljena i više od 120 godina stara grkokatolička katedrala Svetog Nikole u srcu grada. Njezina svjetlost, stvarna i simbolična, ''je toliko potrebna u ovom često tužnom i mračnom svijetu danas'', čulo se u homiliji na svečanoj liturgiji posvete obnovljenog hrama koju su služili metropolit i nadbiskup Hajdudoroga-Debrecena vladika Filip Kocsis, vladika Miškolca Atanaz Oros i domaći vladika Nyiregyhaze Abel Szocska. Mnogi su vjernici iz raznih gradova i cijele Mađarske došli su u srce Grkokatoličke eparhije Nyiregyhaza za ovu prigodu. Potpuna obnova katedrale iznutra i izvana, koja traje od 2019., rezultat je zajedničkog rada mnogih ljudi. Najznačajniji građevinski radovi koji su izvedeni su rušenje ograde koja odvaja hram od pločnika, izgradnja nove strukture oko hrama, proširenje sakristije, obnova cijelog prostora oko svetišta. Hram je dobio novu boju fasade, postojećim dvama zvonima dodano je novo, cijeli krovni pokrov zamijenjen je aluminijskim limom, a postavljeni su i novi prozori. Također, obnovljena je cijela električna instalacija u hramu, modernizirana je mehanička oprema, a hram sada ima sustav hlađenja i grijanja pomoću toplinske pumpe. Cijela unutrašnjost katedrale dobila je novi izgled. Na zidovima su nove figuralne i dekorativne slike u bizantskom stilu – cjelokupno unutrašnje oslikavanje dovršeno je za dvije godine. Izgrađene su i dvije kapele: jedna posvećena presvetoj Bogorodici, a druga svetom Nikoli biskupu i čudotvorcu. Obnovljen je glavni oltar i bočni oltari, a u lađu crkve su postavljene nove klupe.
Izvor i slike: