Od 16. do 18. studneoga 2023., u Regensburgu, Njemačka, u organizaciji Instituta za Istočne Crkve Biskupije Regenburg i Kolegija Orientale iz Eichstätta Regensburgu održan kolokvij pod nazivom Sinodalnost kao impuls za obnvu Crkve – Iskustva i izgledi s istoka i zapada, na

kojem je sudjelovao generalni vikar Križevačke eparhije o. Vladimir Simunović. Na kolokviju su sudjelovali svećenici i  profesori s različitih fakulteta i sveučilišta iz Europe i svijeta (Stockholm, Beč, Eichstätt, Fulda, Lavov, Wurzburg, Križevci) . Skup je na početku pozdravio biskup Regensburga mons. dr. Rudolf Voderholzer te održao izlaganje o pogledu pape Franje na sinodalnost i usporedbi s pogledom  pape Benedikta. Izlaganja su  sadržavala i osvrte na sinodalni hod u Njemačkoj, posebice Njemačke biskupske konferencije te na njezin rad i poteškoće s kojima se ta Crkva susreće. Sudionici kolokvija su obradili i iznijeli široki spektar razbih područja s kojima se bavila sinodalnost u njihovm zemljama. Govorilo se i o povijesnom razvoju sinodalnosti, teološkom poimanju sinodalnosti u ikonografiji te pravnom temelju sindoalnosti iz crkvene i svjetovne perspektive, uspoređujući zapadno i istočno crkveno pravo. O. Vladimir Simunović, generalni vikar Križevačke eparhije, održao je predavanje s naslovom: Sinodalni karakter upravljanja i zajedištva u Istočnim Katoličkim Crkvama u kontekstu Zakonika kanona Istočnih Crkava (CCEO).