Za obilježavanje 400. obljetnice smrti sv. Jozafata Kuncevića, koji je kao veliki čuvar i pobornik kršćanskog jedinstva podnio mučeništvo, Slavonski dekanat Križevačke eparhije duhovno se priprema. Za tu su prigodu u Hrvatsku stigle svečeve moći te je napravljena ikona. Inicijator proslave o. Nikola Stupjak otkriva gdje će ikona i moći biti trajno pohranjene te koja je poruka sv. Jozafata današnjim vjernicima. Osvrće se i na svoj put ka svećeništvu te na župničke službe.