U nedjelju 1. listopada križevački biskup u miru Nikola Kekić predvodio je 130. proslavu župne svetkovine Pokrova Presvete Bogorodice u grkokatoličkoj župi Petrovci nedaleko od Vukovara. Ovogodišnja proslava župne svetkovine – kirvaja jedan je u nizu događaja u hodogramu označavanja 130. obljetnice od gradnje i posvete sadašnje crkve u

župi koja gotovo dva stoljeća okuplja grkokatolike na istoku hrvatske i župom je maticom brojnim novijim grkokatoličkim župama Vukovarskog kraja i šire. Uz biskupa Nikolu Kekića Svetu liturgiju suslavila su još šestorica grkokatoličkih svećenika, a bogoslužju se pred kraj priključio i rimokatolički župnik iz Starih Jankovaca sudjelujući u svečanoj ophodnoj procesiji oko crkve. Domaći župnik, o. Vladimir Sedlak, bio je ceremonijar proslave. Propovijedajući o blagdanu Pokrova Presvete Bogorodice, biskup Kekić istaknuo je Marijinu predanost pokroviteljskoj/zaštitničkoj snazi Božje milosti po kojoj je ona postala Bogorodicom. Ona, Milosti puna, i sama je postala zagovornicom, zaštitnicom i zagovornicom onih koji joj se u molitvi i nevoljama, poput kršćanskog puka u Bogorodičinoj crkvi u Blaherni onomad, utječu. Pri koncu liturgijskog slavlja župnik je pred zajednicom predstavio novoga bogoslova, a blagoslovljeno je i novo liturgijsko ruho prigodom jubilarne godine darovano župnoj crkvi.