KANON ČASNOMU I ŽIVOTVORNOMU KRIŽU
glas 4., Grgura Sinajskog

Pjesma 1.

Irmos: Otvorit ću usta svoja i napunit se Duha, izreći ću pohvalu Kraljici Majci, svečano svetkujući, i radosno opjevati tvoja čudesa.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Križu svesilni pohvalo apostola, utvrdo pobožnih, stijegu vjernih, slavo posvetitelja i mučenika, pobjedo i utvrdo svih koji te slave!

Križu prečasni, silo četverokraka, uresu apostola i snago mučenika, pokazao si se zdravljem nemoćnika, uskrsnuće mrtvima i uzdignuće palima.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Križu ti mi budi sila, snaga i moć, izbavitelj i jurišnik na one koji me napadaju, štit i čuvar, pobjeda i utvrda moja. Vazda me zaklanjaj i štiti.

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.:

Kada si ugledala svoga Sina na križu, Neporočna, mač boli probode ti dušu, i uskliknula si bolno jecajući: Sada se proslavila snaga križa!

Pjesma 3.

Irmos: Pjesmopojce svoje, Bogorodice, koji se u zbor okupiše, duhovno učvrsti i božanstvenom slavom svojom učini dostojnima vijenca slave, živi i nepresušni Izvore.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Križu prečasni, Kristov dvosjekli maču, ti si  oružje pobožnika, ures vjernih, zdravlje i zaštitnik bolesnih, uzdignuće umirućih.

Križu, stijeno pobožnosti, ti si zatirač zloduha, ures Crkava, pogibelj opakima, poniženje demona na dan sudnji.

Slava:

Križu živonosni, budi mi snaga i pobjeda, štit i stijena mira, odagnaj zloduhe i pogasi zle namisli te budi čuvarom moga uma.

I sada:

Sin je tvoj, Djevo Vladarice, pretrpio sramno raspeće i nečasnu smrt. No, uzdignuvši se, kao Besmrtni, svrgnuo je protivničku moć Zloga.

Sjedalan, glas 8.:

Isus iz Naina nekoć je predskazao otajstveni lik križa, kada je križoliko raširio ruke, Spasitelju moj, i kada je sunce stalo dok se sile neprijateljske nisu pokorile tebi, Bogu. Sada te gleda uzdignuta na križu kako moć smrti ništiš, sav svijet sa sobom uzdižući.

Pjesma 4.

Irmos: Došao je prebožanstveni Isus, koji sjedi u slavi na božanskom prijestolju kao na oblaku, i rukom svojom čistom spasi one koji kliču: Slava, Kriste, moći tvojoj.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Ti si četverokraki mir, a kao trosjekli mač razgoniš kneza tmina. Nama se ukazuješ kao Kristovo moćno oružje, kao svemoćni neoborivi pobjednik.

Visina tvoja, Križu živonosni, udara kneza visina, a dubina tvoja do bezdana siječe zmiju. Širina tvoja pokazuje snagu tvoju, kojom obaraš kneza ovoga svijeta.

Slava:

Uzvisivši se privukao si pale, uzdigao si  zemaljsku palu narav i pred prijestoljem se Božjim proslavio: Križu, visino neizmjerna, ti si svijetu most spasenja! Podigni hitro i moju dušu iz duboka bezdna požuda.

I sada:

Prečista Zaručnice i Bogorodice, križoliko raširi ruke svoje poput onoga koji je bio uzdignut na križu, i prinesi sada molitve, Djevo, za sve koji ti se vjerno mole.

Pjesma 5.

Irmos: Svi se užasnuše od božanske slave tvoje, Djevice koja ne upozna braka, jer si u utrobi nosila Boga koji je iznad svega i rodila Sina koji je od vijeka! Ti daješ mir svima koji ti hvale pjevaju.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Križu prečasni, ljestvico nebeska i stube što vode k Svetinji, ti si Kristovo uzvišenje i slava, i slika si Božja, objavljena nevidljivomu i vidljivomu svijetu.

Križu – sliko silom neispisana, posvećenje voda, očišćenje zraka, ti si svima posvećenje i prosvjetljenje, ti si znamen hrabrosti i Kristovo trajno žezlo koji neprijatelje na zemlji satireš.

Slava:

Križu svesilni, podloži zle duhove koji te bezumno mrze i hule, nevjernike plamenom pročisti i svladaj nasrtaje njihove. O Križu presveti i kristonosni, čuvaj nas silom svojom.

I sada:

Vladarice sviju, žezlom poroda tvojega obori uzdizanje onih koji hule moć križa. Podaj jakosti i čistoće, pobjedu i pomoć vjernim predvodnicima našim.

Pjesma 6.

Irmos: Svetkujući božansko i časno slavlje Bogomajke, dođite, bogomudri i rukama zaplešćimo, i od nje rođenoga Boga proslavimo.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Križu, ti si svima uskrsnuće, popravilište palima, umrtvljenje požuda i obuzdavanje tijela. Ti si, križu, slava duša i svjetlost vječna.

Križ je krvnik demonima, smrtni udarac i ropstvo zlima, križ je snaga vjernih, čuvar pobožnih i progonitelj zloduha.

Slava:

Križ je propast požuda, raspršitelj zlih misli, križ je prokušano svladavanje bezbožaca, i sigurna zamka zlih duhova.

I sada:

Križ bi podignut i popadaše redovi zlih duhova! Križ je sišao na zemlju i užasnuše se zlikovci jer ugledaše poput munje križa silu.

Kondak, glas 4.

Uzašao si dragovoljno na križ, Kriste Bože. Narodu svome novome, imenom tvojim nazvanim, podaj milosti svoje. Silom svojom razveseli svetu Crkvu i daj joj pobjedu nad neprijateljima, jer samo od tebe ima ona pomoć, oružje mira i sigurnu pobjedu.

Ikos

Onaj koji je do trećega neba bio uzdignut u raj i slušao neizrecive i božanstvene razgovore, koje nije dopušteno ljudskim jezikom zboriti, kako je pisano Galaćanima, što ljubitelji Pisama pročitaše i shvatiše. Meni se – reče – nije ničim hvaliti nego križem Gospodnjim, na kojemu je stradavši on usmrtio strasti. Stoga se i mi čvrsto držimo križa Gospodnjega, hvaleći ga svi: Spasonosno nam je ovo drvo, oružje mira i sigurna pobjeda.

Pjesma 7.

Irmos: Ne posvjedočiše stvorenja protiv Stvoritelja, bogomudri, već ognjenu stihiju muževno svladaše, radosno pjevajući: Blagoslovljen jesi Gospode i od otaca opjevani Bože.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Blagoslivljajmo nerazdijeljenu i neslivenu Trojicu jedinstvene bîti: Oca nerođena, i Sina rođena i svetoga ishodećeg božanskog Duha, pjesmama pjevajući: Blagoslovljen Bog otaca naših!

Nezalazećim tvojim bljeskom, Trojedini, ozari oči našeg razuma da možemo vidjeti tvoju iskonsku dobrotu, koja je ljudima nedokučiva i anđelima nedostupna, Trojsjajni Bože!

Slava:

Zrakama tvoje svjetlosti izvedi iz dubine moju palu dušu, hvaljeni, svesilni i dobri Bože, koja je posrnula pred milosnom svjetlošću i u tamu potonula.

I sada:

Ispruži ruke svoje u znaku križa, Čista, prema onomu koji je raširio svoje ruke ne drvetu križa, podigao našu narav i usmrtio vragove, ne prestajući se moliti za nas.

Pjesma 8.

Irmos: Pobožne mladiće u peći je spasio Bogorodičin porod. Ono što se tada u slici dogodilo sada u zbilji djeluje, potičući sav svemir da ti pjeva: Sva djela pjevajte Bogu i uzvisujte ga do vijeka!

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Križu pobjedonosni, ti si vrhunac Kristove muke, i luk i oružje i mač, časno oružje i nepobjediva sila, Kristovo podnožje i pobjeda nad neprijateljem, kraljevski znamen i žezlo vjernika.

Uzdignuo si našu palu narav, su-uzdigavši je s raspetim Kristom, vrhunče božanstveni i dubino neizreciva! Ti si Kristov znak, križu prebogati i životonosni, i širina si bezmjerna, i znamen nepristupačne Trojice.

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda.

Usnama, dušom i srcem ljubeći križ Gospodnji, dođite sada, te uznesimo i uzveličajmo i, klanjajući se zajedno, zapjevajmo svetu pjesmu kličući: Raduj se Križu, blago veliko i dragocjeni uresu Crkve.

Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu, slaveći i uzvisujući ga dovijeka.

Drvo života i spasenja, drvo besmrtnosti, drvo mudrosti, drvo predobro, besmrtno i nepropadljivo, Križu trodjelni, drvo časno! Ti si slika troosobne Trojice.

Pjesma 9.

Irmos: Svi na zemlji rođeni nek uzigraju prosvjetljeni duhom, neka svetkuju bestjelesna umna bića, svečano slaveći slavlje Bogomajke i neka kliču: Raduj se, preblažena Bogorodice, Djevo vazda čista.

Pripjev: Slava, Gospode, časnomu Križu tvojemu.

Tko može slušati, kako stoji pisano, djela tvoja i snagu i čudesa, miroljubivi križu, koji mrtve podižeš! Sav si svijet sa sobom suuskrisio, dragocjeni križu, uzdignuvši se k Bogu.

Utvrdo vjernih, križu preblaženi, znamenu i pohvalo, drvo svemoćno, veliki i savršeni križu Kristov! Ti si pohvala apostola, utvrda časnih otaca, jakost i snaga mučenika, pobjeda i hvalospjev pravovjernih!

Slava:

Raduj se, križu, sliko nenapisana i velehvaljena, dragocjeno drvo, strašno i preblaženo! Raduj se, križu, presveti i svesilni! Raduj se, čuvaru našeg života, Gospodnji križu opjevani.

I sada:

Križu časni, budi mi čuvarom duše i tijela, pojavom svojom pogazi demone i otjeraj zloduhe, umrtvi strasti i podaj mi blagoslov, život i snagu, sudioništvom Svetoga Duha i časnim molitvama Prečiste.