Sveti Otac je u ponedjeljak 23. siječnja 2023., imenovao dosadašnjeg biskupa rusinske grkokatoličke Eparhije Parma u SAD, vladiku Milana Lacha DI, pomoćnim biskupom Bratislave s naslovom sjedišta

biskupije Ostracina. Biskup Milan Lach, DI, rođen je 18. studenoga 1973. u Kežmaroku, nadbiskupija Prešov u Slovačkoj. Pohađao je grkokatolički teološki fakultet u Prešovu, a 1995. ušao u novicijat Družbe Isusove u Trnavi, gdje je završio teološke studije. Za svećenika je zaređen 2001. u Košicama. Od 2001. do 2003. radio je u Centru duhovnosti Istok-Zapad ''Michal Lacko'' u Košicama, a od 2009. do 2011. bio je poglavarom te ustanove. Godine 2009. obranio je doktorat iz područja istočnih crkvenih znanosti na Papinskom institutu orijentale u Rimu. Bio je duhovnikom Papinskog zavoda Russicum i duhovni pomoćnik Federacije skauta Europe u Rimu. Od 2010. je član redakcije teološkog časopisa ''Verba Theologica''.   Od 2011. bio je prodekan teološkog fakulteta Sveučilišta u Trnavi. Godine 2003. imenovan je pomoćnim biskupom grkokatoličke nadbiskupije u Prešovu s naslovom biskupa Ostracine. Od 2016. do 2017. bio je vizitator Kongregacije za Istočne Crkve za istočno-katolička sjemeništa i zavode u Rimu. Godine 2017. imenovan je apostolskim administratorom ''sede vacante'' grkokatoličke biskupe u Parmi, SAD, a 14. lipnja 2017. i biskupom ordinarijem iste biskupije.

Izvor: press.vatican.va (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/01/23/0065/00119.html?fbclid=IwAR13GXMwZYAcJLSwlIZxHJf9QX62LU-SzUYyO6vL7d5Ju6rTH0TwRdRwMwM#amministratoreparma)