6. siječnja
Na svetkovinu Bogojavljenja Crkve bizantskog obreda slave Kristovo krštenje na Jordanu, kao "teofaniju" - bogoobjavu Presvete Trojice. Tom prigodom se vrši veliki blagoslov vode.

TROPAR, glas 1. : Kad si se, Gospode, krstio na Jordanu, objavi se Trojica dostojna klanjanja. Jer Očev glas svjedočiše za tebe, nazivajući te ljubljenim Sinom, a Duh u liku goluba potvrđivaše istinitost riječi. Objavio si se, Kriste Bože, i prosvijetlio svijet: Slava tebi!

KONDAK, glas 4.: Danas si se objavio cijelom svijetu, Gospode, i tvoje svjetlo nas je obasjalo, a mi prosvijetljeni pjevamo tebi: Došao si i objavio si se, o Svjetlosti neobuhvatna!

VEČERNJA I LITURGIJA NA BOGOJAVLJENJE:
https://drive.google.com/file/d/1LD4oVHY7Klywi6mFam_VosjhO-NpLw-G/view?usp=sharing