Ispis

Smjernice Generalnog tajništva biskupijske sinode iz Rima

Prijedlog točaka za razmatranje

Sinoda je poziv svakoj biskupiji da krene putom temeljite obnove nadahnuta milošću Duha Božjega. Kako je rečeno u Pripremnom dokumentu, na Sinodi se razmatraju glavna pitanja: Kako se danas u Crkvi ostvaruje naš zajednički hod u sinodalnosti? Na koje nas korake Duh poziva kako bismo rasli u svojemu zajedničkom hodu?

U tim se pitanjima traži sensus fidei cijeloga Božjeg naroda. Kako svaka biskupija ima jedinstven kontekst, njezin će put traženja, poticanja i žetve plodova toga osjećaja vjere biti jedinstven. Općenito gledajući, smjernice Sinode podsjećaju nas:

Planiranje ovoga procesa već je početak sinodskog obraćenja! Evo nekoliko točaka koje predlažemo da se koriste pri uočavanju puta vaše biskupije. O njima bi zajedno mogli razgovarati povjerenici za kontakt u biskupiji i sinodski tim s biskupom:

  1. Nakon pobožnog i promišljenog čitanja Pripremnog dokumenta i Vademecuma, koje nas točke najdublje potiču ili dotiču? Zašto?
  2. Koje su to skupine ljudi u našoj biskupiji za koje osjećamo da se posebice trebamo potruditi kako bismo doprli do njih?
  3. Koji su učinkoviti načini da dopremo do njih? Tko nam u tome mogu biti suradnici?
  4. Kakva je razina iskustva sinodalnosti ili spremnosti i umijeća ljudi? Koji su to važni procesi iz nedavne prošlosti, ako ih ima?
  5. Koje su postojeće strukture na raspolaganju u našoj biskupiji kako bi se olakšalo sudjelovanje? Kakva su poboljšanja možebitno potrebna u tim strukturama da bi one bile učinkovitije za sinodalnost?
  6. Koje nove ili kreativne strukture i procese možemo iskušati?
  7. Koji su značajni čimbenici u našem mjesnom kontekstu koji će utjecati na sinodski proces? (Primjerice, teška situacija zbog pandemije, politički sukob, prirodna katastrofa, nedavni mjesni sinodski procesi itd.)
  8. Na koje bismo se vidove sinodskoga pitanja trebali usredotočiti, ako takvih ima? Zašto? Koji bi mogli biti vidovi sinodskog obraćenja na koji Duh Sveti poziva biskupiju?

 

Pojedine su biskupije već uključene u sinodske procese na mjesnoj, nacionalnoj ili kontinentalnoj razini. Proteklih mjeseci to uključuje Crkvenu skupštinu Latinske Amerike i Kariba Biskupske konferencije Latinske Amerike, Plenarno vijeće Australije te sinodalni hod u Njemačkoj i Irskoj. Federacija azijskih biskupskih konferencija je usred proslave svoje 50. obljetnice. Određene pojedinačne biskupije možda su isto tako u planiranju pastorala u biskupiji ili obilježavanju posebnih obljetnica.

Cilj Sinode 2021. – 2023. nije da istisne, nego da nadopuni te postojeće proslave i sinodske procese. Naposljetku, isti je Duh Božji koji vodi i preobražava Crkvu, bilo na mjesnoj, regionalnoj ili globalnoj razini. Tako je biskupijska etapa sinodskog procesa 2021. – 2023. prilika dublje slušati glas Duha, povećati sudjelovanje i doseg, poboljšati kvalitetu dijaloga, razlučiti daljnja pitanja, ojačati obraćenje u stavovima i vještinama te potaknuti osjećaj povezanosti ljudi s mjesnom, regionalnom i globalnom Crkvom. Navedena pitanja koja slijede jesu pitanja za razmatranje, te mogu pomoći u procesu razlučivanja za biskupije koje planiraju pastoral, imaju biskupijske sinode ili slične procese savjetovanja.