U četvrtak, 17. rujna 2020., mons. Milan Stipić, novoimenovani vladika križevački, gostovao je na predstavljanju knjige ''Preobraženi' - starokršćanska teologija Kristova preobraženja na gori'' autora fra Jana Dominika Bogataja, slovenskog franjevca u atriju Franjevačkog samostana u Ljubljani. Uz mons. Stipića i autora knjige, na predstavljanju su govorili doc. dr. Miran Špelič OFM i doc. dr. David Movrin. Knjiga je plod istraživačkoga rada mladog franjevačkog znanstvenika i njegovih proučavanja arhiva u Rimu i Jeruzalemu, a bavi se prikazom liturgijskog, teološkog i duhovnog poimanja Kristova Preobraženja na Taboru polazeći od grčkih, latinskih i sirskih crkvenih otaca i obrednih predaja.  Mons. Stipić je govorio o liturgijskom i teološko-duhovnom poimanju teme Preobraženja u bizantskoj crkvenoj tradiciji, kao i o prikazu tog evanđeoskog događaja u bizantskoj ikonografiji. ''Kristovo preobraženje je poziv svakom čovjeku da se uključi u proces preobraženja vlastitoga života i tako postupno vrati izvornu ljepotu ikone Božje na koju je stvoren'' - između ostaloga rekao je mons. Stipić.