U utorak, 8. rujna 2020., u župi Rođenja presvete Bogorodice u Mikluševcima proslavljen je svečano naslovni blagdan župe i župne crkve. Na svetoj Liturgiji su se okupili svećenici Srijemskog dekanata o. Vladimir Sedlak, slavonsko-srijemski vikar i župnik u Petrovcima, o. Vladimir Magoč, župnik Vukovara, o. Oleg Zakaljuk, župnik Rajeva Sela i domaći župnik i srijemski dekan o. Roman Stupjak. Propovijedao je o. Oleg Zakaljuk koji je istaknuo važnost naše nebeske Majke i njezine žrtve za nas te protumačio povjest blagdana Rođenja presvete Bogorodice, u narodu zvane 'Mala Gospa' i njegovo čašćenje na kršćanskom Istoku i Zapadu.