Tropar, gl. 8.: Kad su slavni učenici na večeri pranjem nogu bili prosvijetljeni, tada je nečasni Juda, srebroljubljem zaveden, bio omračen. I on predade sucima bezakonja Tebe, pravednoga Suca. Gledaj ljubitelja bogatstva koji se je radi njega objesio. Izbjegavaj nezasitnu dušu, koja se usuđuje počiniti nešto slično protiv Učitelja! Slava Tebi, Gospode, koji si prema svima dobar

Kondak, glas 2.: Primivši kruh u ruke, izdajnik ih potajno pruža da primi cijenu Onoga koji rukama svojim sazda čovjeka. I ne popravljiv ostaje, Juda, sluga i varalica.

Ikos: Sa strahopoštovanjem se približimo otajstvenom stolu i čistim dušama primimo kruh; ostanimo uz Učitelja i gledajmo kako učenicima svojim pere noge i ubrusom ih briše. Činimo i mi kako vidjesmo, služimo jedni drugima perući si uzajamno noge jer tako sam Isus svojim učenicima zapovijedi; ali ne posluša to Juda, sluga i varalica.

Sinaksar: Na sveti i veliki četvrtak, kako su divno ustrojili božanski oci, primivši jedan od drugoga, počev od božanskih apostola, iz svetih i božanskih Evanđelja, predadoše da svetkujemo četiri stvari: Sveto pranje nogu, Otajstvenu večeru – predanje svetih otajstava, nadnaravnu molitvu i sâmo izdajstvo (Judino). Budući da se židovska Pasha trebala žrtvovati kad prođe petak, bijaše dakle prikladno, da se slaže utsanovljenje s istinom, kako bi se i naša Pasha – Krist, to jest Gospod naš Isus Krist, žrtvovala unaprijed, kako kažu sveti oci, dakle da ju izvrši s učenicima u četvrtak uvečer. Jer ta se večer i čitav petak kod Židova računaju kao jedan dan, budući da oni tako broje noć i dan… Zbog svega ovoga što se dogodilo u četvrtak i u noći njegovoj, i mi svetkujemo te sa strahopoštovanjem se spominjemo na ona strašna i neizreciva djela i događaje. Po neizrecivom tvom milosrđu, Kriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Deveta pjesma kanona

Irmos: Dođite, naužijmo se uzvišenim mislima  gostoprimstva Gospodnjega i gozbe besmrtnosti u gornjoj sobi (Dvorani), poučimo se svetoj spoznaji o Riječi koja siđe i koju veličamo!

Idite – reče Riječ učenicima – i pripremite Pashu u gornjoj sobi gdje se utvrđuje um onih koje uvodim u otajstvo po beskvasnoj riječi istine, te veličajte snagu milosti!

Otac me prije vjekova rodio kao svoju Stvoriteljsku Premudrost, i učinio me početkom puta za djela svoja, koja se sada otajstveno dovršuju.  Budući po naravi nestvoren, sada prisvajam glas onoga čiju narav na sebe uzeh.

Neka nitko od vas vjernih ne bude izdajnik na Vladare­voj Večeri. Neka nitko, poput Jude, ne pristupa grješan Svetom Stolu. Uzevši zalogaj Kruha, on se preobrazio. Naizgled je učenik, a zapravo je ubojica. Vijećao je sa Židovima, a prebivao s apostolima. Mrzeći, dao je cjelov kojim je prodao Boga i Spasitelja naših duša koji nas je otkupio od prokletstva.

Tropar, gl. 6.: Za pričesnika tvoje tajne večere primi me danas, Sine Božji, jer ja neću izdati tajne tvojim neprijeteljima, niti ću ti poljubac dati kao Juda, već ti se kao razbojnik priznajem: Spomeni se mene, Gospode, u kraljevstvu svojem!