Broj: 82/2020
Zagreb, 26. ožujka 2020.

Predmet: Naputci Kongregacije za Istočne Crkve
                 o slavlju Pashe 2020.

SVIM SVEĆENICIMA KRIŽEVAČKE EPARHIJE

Poštovana braćo svećenici,

u privitku ovog dopisa (niže dolje)  šaljem Vam naputke Kongregacije za Istočne Crkve u Rimu o slavlju Pashe – Uskrsa u istočnim katoličkim Crkvama s obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se nalazimo u ovom vremenu zaštite od pandemije CORONA virusa. Neka vam posluže kao smjernice i okvir u osobnom, obiteljskom  i pastoralnom životu ovih dana kada su nam mogućnosti za pastoralni rad vrlo ograničene. Napominjem, trebamo se držati svih odredaba i naputaka civilne vlasti gledom na kretanje, sigurnost i okupljanje.

Potičem vas da, ukoliko imate mogućnosti, preko interneta prenosite liturgijska slavlja iz crkava. Također vas potičem da pratite našu eparhijsku web-stranicu:

http://www.krizevacka-eparhija.com/

kao i  facebook stranicu: facebook.com/grkokatolickacrkva/ na kojima će se naći svi potrebni tekstovi za sveta bogoslužja i molitvu ovih svetih dana u kojima ćemo slaviti svetu Kristovu Pashu.

Krist među nama! Hristos posredje nas!

Milan  Stipić, apostolski administrator

KONGREGACIJA ZA ISTOČNE
KATOLIČKE CRKVE – RIM

25. 03. 2020.

NAPUTCI ZA SLAVLJA PASHE / USKRSA U ISTOČNIM KATOLIČKIM CRKVAMA

Uzimajući u obzir brzu evolucijuCOVID-19 pandemije, također i u zmeljama gdje žive mnoge Istočne Katoličke Crkve, Kongregacija za Istočne Crkve poziva poglavare Crkava vlastitoga prava da objave norme u skladu s mjerama koje su donesene od strane civilinih vlasti za sprječavanje zaraze i da potiču na sukladno ponašanje s drugim kršćanskim Crkvama, katoličkim i nekatoličkim, koje se nalaze na istom području.

S obzirom na različite obredne tradicije i uskrsna slavlja prema različitim kalendarima, nije moguće izdati jedinstvene mjere koje bi pokrile sve običaje koji postoje u svakoj Crkvi vlastitoga prava.

Međutim, čini se uputnim podijeliti sljedeće preporuke:

- Blagdani i liturgijski neka se striktno obdržavaju na dane kada padaju u liturgijskom kalendaru, i neka ih se po mogućnosti dijeli preko medija uživo tako da ih vjernici mogu pratiti u svojim domovima.

- Treba uzeti u obzir i potrebne prilagodbe zbog ograničene prisutnosti na liturgijskim službama. Sudjelovanje zborova i služitelja inače nazočnih u nekim obrednim tradicijama neće biti moguće u ovo vrijeme kada se savjetuje predostrožnost izbjegavanja okupljanja u većim brojevima.

- Svi dijelovi obreda koji bi se inače imali obaviti izvan crkve neka se izostave.

- Treba podsjetiti vjernike na vrijednost osobne i obiteljske molitve, koja je izvorno crkvena molitva i koja je važno sredstvo prenošenja sadžaja vjere među generacijama. Također, neka se priprave i podijele putem društvenih medija materijali koji će omogućiti odraslima u obitelji objasniti one mlađe o mistagogiji obreda koji bi se u normalnim okolnostima služili u crkvi s nazočnom zajendicom.

- Bogatstva pashalnih/uskrsnih slavlja, od Cvjetne nedjelje do Uskrsne nedjelje može se također vrednovati tako da se neki njihovi dijelovi mole kod kuće s obitelji, s materijalima koji se uobičajeno podjeljuju zajednici svake godine.

- Svećenici koji ne mogu služiti liturgiju sami neka mole časoslov, osobito psalme i one molitve koje ne traže odgovor kora i vjernika.

- Na Veliki četvrtak, u jutarnjem litrugijskom slavlju, neke Crkve vlastitoga prava slave posvetu Svetog Mirona. Ta služba, budući da na Istoku nije usko vezana uz taj dan, može se premjestiti na neki drugi dan.

- Na Veliki petak, molite - sami ili s obitelji - dragocjene tekstove istočnih tradicija za ovaj dan za molitvu oko Križa i svetog Groba Kristova.

- U Pashalnoj/uskrsnoj noći, obitelji se mogu pozvati, gdje je moguće, da se na zvuk zvonjave okupe i pročitaju Evanđelje uskrsnuća te upale svijetiljku ili svijeću pjevajući tropare i druge himne koje su vlastite njihovoj tradiciji, a koje vjernici često i napamet znaju.

- Sva krštenja zakazana za Uskrs neka se otkažu do druge prilike.

- Primanje oprosta kojega je 19. ožujka dekretom udijelila Apostolska pokorničarna vrijedi za sve. Budući da su mnogi vjernici navikli pristupiti ispovijedi prije Uskrsa, tamo gdje to nije moguće, neka pastiri potaknu vjernike na molitvu pokajnih molitava kojima su istočne tradicije bogate s dubokim osjećajem pokajanja.

Iskreno Vaš,

✠ Leonardo kardinal Sandri
Prefekt

Don Flavio Pace
Podtajnik

Izvornik: Bolletino della Santa sede: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0182/00412.html?fbclid=IwAR2OklnsS2LH1Gr8IN7awkdrCfqWLXHNpYi1-5rzN_VA3NhW7-WhKni6wVo#inglese