Četvrtak Petog tjedna Velikoga posta molimo Veliki pokajni kanona sv. Andrije Kretskoga s poklonima

Veliki kanon: klikni na sliku

VELIKI POKAJNIČKI KANON: Sv. Andrija Kretski (650. – 726.) bio je biskup Krete, istaknuti teolog, veliki propovjednik i himnograf bizantske Crkve. Štuje se kao svetac i u Katoličkoj i u pravoslavnim Crkavama.  Uz brojne glasovite propovijedi i blagdanske kanone, remek djelo njegova liturgijskog pjesništva je Veliki pokajnički kanon. Inače, u bizantskoj himnografiji kanon je spjev ili liturgijska poema koja ima 8, 9, 3 ili 2 pjesme, a svaka pjesma nekoliko tropara. Prvi tropar pjesme je uvijek irmos i on se tekstom odnosi na jednu od devet biblijskih hvalospjeva (Mojsija, proročice Ane, Izaije, Habakuka, Jone, Danijela i triju mladića, Bogorodice i Zaharije). Naime, kanon je sastavljen da bude komentar na sedam starozavjetnih i dva novozavjetna hvalospjeva koji su se redovito molili u sklopu Jutrenje. S vremenom su u liturgijskoj praksi sami biblijski hvalospjevi izostavljeni, ali je kanon ostao. Veliki pokajnički kanon sv. Andrije je obimom najveći kanon ikad napisan. Sadrži 250 tropara ili strofa. Napisan je u prvom licu, kao razgovor čovjeka s vlastitom dušom te kronološki prati biblijske likove od Adama i Eve sve do Novog zavjeta, iznoseći pozitivne ili negativne primjere pojedinih likova s ciljem da se molitelj u usporedi s njima potakne na pokajanje i iskreno obraćenje. U sklopu molitve kanona vjernici čine metanije – velike zemne poklone kao vanjski znak pokajanja za grijehe i metanoije (obraćenja). Veliki kanon se moli na u Velikom postu na Velikom povečerju od ponedjeljka do četvrtka uvečer, podijeljen prema danima na 4 dijela, a u četvrtak Petog tjedna Velikoga posta (Četvrtak Velikoga kanona) na Jutrenji se moli čitav. U ovoj knjižici nije donesen cjelokupni kanon, već otprilike oko polovice od svih strofa, i to samostalno, bez službe Velikog povečerja, tako da se može koristiti za samostalnu službu kanona. Po potrebi može se uklopiti u molitvu Velikog povečerja. (đakon Livio Marijan) 

VELIKI POKAJNIČKI KANON SV. ANDRIJE KRETSKOGA

* Ono što je otisnuto  običnim slovima  čita svećenik ili čitač, a što je otisnuto masnim slovima pjevaju ili izgovaraju svi.

Uvodne molitve

Svećenik:  Blagoslovljen Bog naš: svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji svugdje prebivaš i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i iscijeli nemoći naše imena svoga radi.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. 

Svećenik:  Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. Dvanaest puta.   

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju, našemu Bogu.
Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu, Bogu. Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim
Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikom milosrđu svome, i po velikom smilovanju svojem očisti bezakonje moje. 
Posve me operi od bezakonja mojega i od grijeha me mojega očisti. 
Jer bezakonje svoje poznajem, i grijeh je moj svagda preda mnom. 
Tebi jedinomu ja sam zgriješio i zlo pred tobom učinio, da se opravdaš u riječima svojim i pobijediš kada budeš sudio. 
Gle, u bezakonju sam već začet i u grijesima me rodila majka moja. 
Jer, evo, ti ljubiš istinu, što je skriveno i tajno u premudrosti svojoj objavljuješ meni. 
Poškropi me izopom i očistit ću se, operi me i bit ću bjelji od snijega.
Daj mi da slušam o radosti i veselju, i uzradovat će se kosti satrvene.
Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sva bezakonja moja očisti. 
Srce čisto stvori u meni, Bože, i duh pravi obnovi u grudima mojim. 
Ne odbaci me od lica svojega i Duha svoga svetoga ne uzmi od mene. 
Vrati mi radost spasenja svoga i duhom jakim okrijepi me. 
Poučit ću bezakonike putevima tvojim i bezbožnici k tebi će se obratiti. 
Oslobodi me od krvi, Bože, Bože, spasenja mojega, i jezik će moj klicati pravednosti tvojoj. 
Gospode, otvori usne moje i usta će moja navještati hvalu tvoju. 
Jer da si htio žrtve, rado bih ti prinio, ali ni sve paljenice tebi se ne mile. 
Žrtva Bogu duh je skrušen, srce skrušeno i ponizno Bog neće prezreti. 
Po dobroti svojoj, Gospode, milostiv budi Sionu, da se opet podignu zidovi jeruzalemski. 
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, prinosi i paljenice, i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Kod svih pjesama Kanona, poslije svakog tropara zaziv: “Pomiluj me,

Bože, pomiluj me”, “Slava”,  “I sada” i uz Blaženstva, s “metanijom”

- velikim poklonom do zemlje – označeno sa znakom:  †

KANON

Sv. Andrije Kretskoga, glas 6. Pjesma 1. Mojsijeva

Irmos: Pomoćnik je on i zaštitnik moj* jer mi je postao izbaviteljem:* On je Bog moj, njega ću slaviti.* On je Bog oca mojega, njega ću veličati,* jer se slavno proslavio. †

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Kriste, podari nam suze pokajnice da uzmognemo započeti naše pokajanje i plač. 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Dođi, bijedna dušo, i zajedno s tijelom ispovijedi se Stvoritelju svega i najzad se okani od svojega prijašnjeg bezumlja te prinesi Bogu suze pokajnice.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Nadmašivši grijehom prvostvorenoga Adama, postao sam lišen Boga, Carstva vječnoga  i svih njegovih naslada, sve poradi grijeha mojih.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Jao tebi, bijedna dušo, jer si postala poput prvostvorene Eve, jer si pogled na zlo usmjerila i ljuto sebe ranila, dotaknuvši  drvo i drsko okusila zabranjeno voće.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Iako sam sagriješio, Spasitelju, znam da si čovjekoljubiv: milostivo kažnjavaš i srcem se sažaljevaš. Gledaš na onoga koji tuguje i poput oca pritječeš prizivajući izgubljenoga.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe sviju, uzmi od mene teško breme grijeha i kao milosrdni podaj mi suze pokajanja.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. †

Nestvorena Trojice slavljena u Jedinstvu, skini s mene teško breme grijeha, i po milosrđu svome daruj mi suze pokajanja.

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. †

Bogorodice, nado i obrano onih koji te slave, skini s mene teško breme grijeha i kao Prečista naša Vladarica, primi mene  raskajanoga.

Pjesma 2. Mojsijeva

Irmos: Počujte nebesa, jer ću govoriti,* i pjevati Kristu* koji uze tijelo od Djevice* da bude s nama Bog. 

 Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Shvatite i znajte: Ja sam Bog koji pozna srca ljudi i rasuđujem njihove misli, otkrivam djela i sažižem grijehe te branim sirotog, poniznog i skrušenog. †

Pogledaj me Bože, Spasitelju moj, milostivim okom svojim, i primi moju usrdnu ispovijed. †

Milosrdni Gospode, potapaju me valovi zla, pruži i meni ruku kao Petru, i spasi me. †

Odjenuh se u poderanu haljinu koju mi zmija lukavštinom izatka i sada živim sa stidom. †

Milosrdni, i ja ti prinosim suze poput grješnice: očisti me, Spasitelju, milosrđem svojim. †

Pogledah na ljepotu zabranjena drveta i dadoh prevariti um svoj, te sada ležim gol u sramu. †

Slava: † Trojice bespočetna, nestvorena, nerazdjeljiva, primi mene koji se kajem i jer sam sagriješio, spasi me. Tvoje sam stvorenje, nemoj me odbaciti. Poštedi me i izbavi me od vječne osude.

I sada: † Prečista Vladarice, Bogoroditeljice, nado onih koji se tebi utječu i pristanište onih koji su vitlani burom, isprosi svojim molitvama milost za mene od milosrdnoga Stvoritelja i Sina svoga.

Pjesma 3. Ane, majke Samuelove

Irmos: Učvrsti, Gospode,* na tvrdoj stijeni zapovijedi tvojih* sve misli moje.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Sagriješih, Gospode, sagriješih pred Tobom: Očisti me jer nema među ljudima onoga tko bi više od mene sagriješio. †

Izađi dušo moja iz zemlje Harana, iz grijeha, i pođi u zemlju gdje teče vječna životna neraspadljivot koju je Abraham naslijedio. †

Ugledaj se, dušo moja, na svećenika Božjega i jedinstvenoga kralja Melkisedeka koji je praslika Krista i njegova života u svijetu među ljudima. †

Bježi, dušo moja, od plamena grijeha, bježi kao nekad Lot iz Sodome i Gomore, bježi od ognja svake neuredne težnje. †

Ti si Dobri Pastir: potraži mene, zalutalu ovcu i ne prezri me zabludjeloga. †

Ti si moj predobri Isus, Stvoritelj moj, i po tebi ću se, Spase, jedinom opravdati. †

Slava: † Trojice bespočetna, nestvorena i nerazdjeljiva, u trima osobama slavljena, spasi nas koji se s vjerom klanjamo vladavini Tvojoj.

I sada: † Sina, rođena od Oca prije svih vjekova, ti si, Bogorodice, ne znajući za muža, u vremenu rodila i za divno čudo po porodu djevicom ostala.

Pjesma 4. Habakukova

Irmos: Kada je prorok dočuo za tvoj dolazak,

Gospode,* prestrašio se jer se želiš roditi od Djevice i objaviti se ljudima.* Stoga govoraše:* Gospode, čuo sam za slavu tvoju i pobojah se:* Slava moći tvojoj, Gospode.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me  †

Nema u životu takvoga grijeha niti zla koje ne učinih, Spasitelju. Sagriješih željom, mislima i djelima kao nitko drugi. †

Bio sam osuđen i prekoren, ja bijedni, od svoje vlastite savjesti od koje ništa na svijetu jače nema. Suče i Izbavitelju moj, koji me poznaješ poštedi me i oslobodi, i spasi slugu svojega. †

Bdij, dušo moja, i trudi se kao nekoć veliki patrijarh Jakov, da stekneš življenje s ispravnim rasuđivanjem i um usmjeren na Boga te spoznajom prodreš u nezalazni božanski mrak ka shvaćanju i utržiš pravo bogatstvo. †

Čula si za Joba, dušo moja, koji na gnojištu bi opravdan, i nisi se ugledala u njegovo junaštvo, niti u čvrstu volju pred kušnjama i napastima, već si pokazala slabost i kukavičluk. †

Trgni se, dušo moja, i razmisli o djelima što si ih učinila, iznesi ih preda se i polij se kapljama suza. Ispovijedi smjelo djela svoja i misli Kristu, i opravdaj se. †

Nema u životu grijeha, ni čina, ni zla, kojima ja, Spase, ne sagriješih: umom i rječju, slobodnom voljom i stavom, mislima i djelima. Sagriješih kao nitko drugi! †

Slava: † Ispovijedamo tebe, Bože, u Trojici jedini, čije osobe zajedno vladaju i koje imaju jedno prijestolje, i pjevamo ti pjesmu slave koja se na nebesima triput pjeva. 

I sada: † Bogorodice Djevo, rodivši Spasitelja uništila si prvotno Evino prokletstvo, jer majka si bila Očevom miljeniku noseći u naručju utjelovljenu Riječ Božju. Ovo otajstvo ne podnosi ispitivanja, već ga vjerom slavimo i zajedno s tobom kličemo: Neizrecivi Gospode, slava tebi.

Pjesma 5. Izaijina

Irmos: Prosvijetli, Čovjekoljupče, mene* koji jutrom od zore bdijem* i povedi me putem zapovijedi svojih* i nauči  me, Spase, vršiti volju tvoju.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me. †

U noći je život moj vazda prolazio u dubokoj tami i magli, i za mene to bijaše noć grijeha. Zato te molim: učini me, Spasitelju, djetetom svjetla. †

Priznajem grijeh svoj pred tobom, Kriste Kralju. Sagriješih, sagriješih baš onako kao kad nekoć braća  u ropstvo prodaše Josipa - cvijet čistoće i nevinosti. †

Ugledaj se pameću na Josipa egipatskog, pravednoga i razumnog, jadna i izgubljena moja dušo, i ne onečišćuj se bezumnim i grješnim željama. †

Veliki Mojsije otišao je u pustinju: idi, dakle, dušo moja i ugledaj se i njegov život kako bi i ti duhom gledala Boga u grmu što ne izgara. †

Ugledaj se, dušo, u ženu koja je krvarila: pohitaj Kristu i dotakni se haljine njegove da se izbaviš od svojih rana i začuješ gdje ti govori: Vjera te tvoja spasila! †

Ugledaj se, dušo moja, na grješnicu koja se pokajala, dođi i padni pred noge Isusove da te On podigne i da hodiš pravo putevima Gospodnjim. †

Slava: † Slavimo te, Trojice, jedini Bože: Svet, svet, svet si Oče, Sine i Duše Sveti, nepromjenljiva naravi, jedinstvo kojemu se vazda klanjamo. 

I sada: † Od tebe se, nepovrijeđena i bezgrješna Majko Djevice, Bog koji je vjekove stvorio obukao u moju narav i tako primio na sebe naše čovještvo. 

Pjesma 6. Jone proroka

Irmos: Iz svega srca svoga zavapih milosrdnomu Bogu* i on me je čuo.* Izbavio me je iz dubokoga bezdna*  i izbavio od propasti život moj.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Spasitelju, valovi mojih grijeha su se vratili i iznenada me preplavili, kao nekoć Egipćane i njihova kola voda Crvenoga mora. †

Poput Izraelaca u pustinji, ti si, dušo moja, napravila nerazuman izbor jer si radije izabrala slasno prejedanje i strasti umjesto božanske mane. †

Nerazumne želje imala si, dušo, baš kao nekoć davno Izrael. Ali umjesto mane s neba, nepromišljeno si voljela zle naslade. † 

Kao što si spasio Petra koji ti je zavapio, Spasitelju, dođi i do mene i spasi me! Ispruži ruku svoju i izbavi me od zvijeri, i izvuci me iz dubina grijeha. †

Ti si tiha i mirna luka, Kriste, Vladaru i Gospode: Pohiti i izbavi me iz bezdanih dubina grijeha i očaja. †

Ja sam ona zlatna drahma obilježena tvojim obličjem koj se zagubila: Upali svjetiljku – Preteču svoga, Riječi Božja, te potraži i pronađi ponovno obličje svoje. †

Slava: † Ja sam Trojstveni Bog, nestvoren i nevidljiv, razdijeljen u osobama i jedinstven, iste naravi - govori Otac i Sin i Duh Božji.

I sada: † Bezgrešna, rodila si Boga koji je uzeo naše obličje. Moli ga, Bogorodice, da budemo opravdani po molitvama  tvojim.

KONDAK, glas 6.:

Dušo moja, dušo moja!* Ustani, zašto spavaš još?* Kraj se približava.* Preni se kako bi te pomilovao Krist Bog* koji je posvuda i sve ispunjava.

BLAŽENSTVA (Mt 5) s pokajnim stihirama

U carstvu svojem spomeni nas se, Gospode.

Blaženi siromasi duhom, jer njihovo je carstvo nebesko. †

Blaženi koji tuguju, jer oni će se utješiti. †

Blaženi krotki, jer oni će baštiniti zemlju. † Blaženi koji žeđaju i gladuju za pravdom, jer oni će se nasititi. †

Blaženi milosrdni, jer će biti pomilovani. †

Blaženi čisti srcem, jer oni će Boga gledati. † 

Blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim zvati. † Blaženi progonjeni pravde radi, jer njihovo je carstvo nebesko. †

 - Blaženi ste kad vas pogrde i prognaju, i svako zlo reknu na vas,* lažući na vas mene radi. †

Kriste, razbojnika si učinio stanovnikom raja* kad ti je zavapio na križu: Sjeti me se!* Daruj mi zavrijediti njegovo pokajanje,* premda sam ga nedostojan.

- Radujte se i veselite se,* jer velika je plaća vaša na nebesima! †

Pomiluj svoje stvorenje, milosrdni Gospode,* pomiluj djelo ruku svojih,* poštedi sve koji su ikad sagriješili,* pa i mene koji sam više od svih* prezreo zapovijedi tvoje.

Slava: †

Slavim, hvalim i klanjam se Bespočetnom, Rođenom i Izhodećem: Ocu koji rađa, Sinu koji je rođen i Duhu Svetom koji je prosjajio zajedno s Ocem i Sinom.

I sada: †

Klanjamo se nadnaravnome tvom porodu, Bogorodice, ne dijeleći po naravi slavu tvoga Sina,  ispovijedajući ga kao jednu osobu u dvije naravi. Pjesma 7. Azarijina

Irmos: Sagriješismo, bezakonje i nepravdu pred tobom počinismo,* jer niti sačuvasmo niti učinismo* kako si nam zapovijedio.* Ali, nemoj nas zauvijek kazniti,* Bože otaca naših!  Pomiluj me, Bože, pomiluj me  †

Tajne svoga srca otkrivam pred tobom, Sucem svojim: Obazri se na poniznost moju, obazri se i na žrtvu moju. Pogledaj na moje pokajanje i pomiluj me jer si milosrdan, Bože otaca naših. †

Bezakonje za bezakonjem počinih kao što je nekoć David dodao ubojstvo na preljub, ali se dvostruko pokajao. A ti si, dušo moja, još teže sagriješila ne pokajavši se pred Bogom. †

Pokopao sam tvoj lik u meni i prekršio tvoje zapovijedi, sva je moja ljepota izgubljena, a svjetiljka ugašena poradi grijeha mojih. Ali, kao što David pjeva: 'Pomiluj me, Spase, i obnovi mi radost i veselje'. †

Divni je Salomon bio pun blagodatne mudrosti, pa ipak i on zlo pred Bogom učini i odmetnu se. Njemu si slična, dušo, nesretnim življenjem svojim. †

Nošen tjelesnim strastima, Salomon se oskvrnuo i od ljubitelja mudrosti postao ljubiteljem grješnica, postavši Bogu strancem. A ti si ga, dušo, nasljedovala sramnim željama svojim. †

Obrati se, pokaj i otrkij sve skriveno, dođi i zavapi Bogu, kojemu je sve znano: Ti jedini poznaješ sve moje tajne, Spase, pomiluj me, kako reče David, po velikom milosrđu svome. †

Slava: † Trojice nestvorena, nerazdjeljiva, istobitna i jedne naravi, Svjetlo od svjetla, Bože trojedini, pjesmama proslavljeni! - Tako pjevaj, dušo moja, i proslavi Boga koji je Život svih života.

I sada: † Pjevamo ti, slavimo te i klanjamo ti se, Bogorodice, jer si rodila jednoga od nedjeljive Trojice, Krista Boga, i nebesa otvorila zemlji. 

Pjesma 8. Triju mladića u babilonskoj peći

Irmos: Onoga kojega slavi nebeska vojska* i kojega se boje kerubini i serafini* - tomu sva bića i stvorenja pjevajte,* blagoslivljajte ga i hvalite u sve vijeke.

Pomiluj me, Bože, pomiluj me †

Čula si, dušo moja, za Ninivljane kako su se u kostrijeti i pepelu kajali pred Bogom. Ti ih nisi nasljedovala i pokazala si se gorom od svih koji su sagriješili prije i poslije Zakona.  †

Kao razbojnik ja ti vapijem: Spomeni me se! Poput Petra zazivam: Oprosti mi! Poput  carinika vapijem: Pomiluj me! I poput grješnice lijem gorke suze, Spasitelju. Primi moje tužaljke kao što si nekoć primio vapaj žene Kananejke. †

Čula si, dušo moja, za Danijela u jami, kako zatvori usta lavovima, a znadeš i kako tri mladića vjerom ugasiše plamen užarene peći. †

Poput Kananejke ja ti vapijem: 'Smiluj mi se, Sine Davidov!' Poput žene koja je krvarila, hvatam se za porub tvoje haljine, i plačem kao Marta i Marija za Lazarom. †

Kao dragocjenu pomast, Slasitelju, izlijevam na glavu tvoju alabastrenu posudu svojih suza i kao grješnica vapijem za tvojim milosrđem: Prinosim ti moje molitve i molim za tvoje oproštenje. †

Poštedi djelo svojih ruku, Spasitelju, i kao Pastir potraži izgubljenu ovcu. Otmi me vuku i učini me janjetom, sigurnim među ovcama tvoga stada. †

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda. †

Bespočetni Oče, zajedno bespočetni Sine, Utješitelju ljubazni, Duše pravde! Bože Riječi roditelju, Riječi Oca bespočetnoga, Duše živi djelotvorni, jedinstvena Trojice, pomiluj nas!

Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu, slaveći i uzvisujući ga dovijeka. †

Ljepši od purpurne tkanine, Prečista, u tvojemu je krilu otkan duhovni grimiz - tijelo Emanuelovo. Zato te, o istinska Bogorodice, veličamo. 

Pjesma 9. Bogorodice Marije i Zaharije

Irmos: Prečista Djevica začela je i rodila* na neizrecivi način besmrtan plod,* jer Božje rođenje obnavlja prirodu,* zato je svi narodi kao Bogonevjestu i Majku* pravom vjerom veličaju. Pomiluj me, Bože, pomiluj me †  

Um je moj ranjen, tijelo oslabilo, duh obolio, riječ mi je iznemogla, a život se umrtvio, i evo kraj je pred vratima. Što ćeš, dakle, učiniti jadna dušo moja, kada Sudac dođe ispitati djela tvoja? †

Krist postade čovjekom, pozivajući razbojnike i bludnice na pokajanje. Pokaj se, stoga, dušo jer su vrata kraljevstva već otvorena te carinici, pokajni farizeji i razvratnici kroz njih ulaze prije tebe. †

Krist postade čovjekom uzevši moje tijelo i dragovoljno iskusi sve što pripada našoj naravi osim grijeha. Stavio je pred nas primjer i sliku svoga vlastitog poniženja. †

Krist je spasio mudrace, pozvao pastire, učinio čete nevinih mučenicima, proslavio je starce vremešne udovice, čiji životi i djela nasljeduj. †

Kada je Gospod četrdeset dana u pustinji postio, ogladnje i tako pokaza svoju ljudsku narav. Nemojmo se obeshrabriti, i kada navali neprijatelj, otjerajmo ga molitvom i postom. †

Krist je podnio napasti od sotone koji mu ponudi pretvoriti kamenje u kruh i poveo ga je na visoku goru odakle se vide sva kraljevstva svijeta. Pazimo na kušnje, budni budimo i svagda se molimo Kristu Bogu našemu. †

Kako bi nas pozvao na obraćenje i promjenu, Krist se gostio na svadbi u Kani i pretvorio vodu u vino, učinivši svoje prvo čudo radi nas. Brak je častan i sveta je ložnica njegova, jer ih je Krist blagoslovio. †

Gospodnji Preteča, Golub pustinje i Svjetiljka Krista, glas vapijućeg u pustinji propovijedao je pokajanje, dok je Herod ležao u grijehu sa svojom Herodijadom. Pazi, dušo moja, da se i ti ne uhvatiš u mrežu zla. †

Krist je izliječio oduzetoga koji je zatim ponio svoju postelju, on je iz mrtvuh uskrisio sina udovice i stotnikova slugu. Pojavio se pred Samarijankom i poučio nas da se klanjamo u duhu i istini. †

Liječeći bolesti Krist Riječ je propovijedao Radosnu vijest siromasima, liječio uzete, jeo sa carinicima i razgovarao s grješnicima, a dodirom ruke u život je povratio usnulu dušu kćeri Jairove. †

Zakej je bio carinik, ali se spasio, ne kao farizej Šimun koji je zastranio. I grješnica je dobila oprost i odrješenje od onoga koji koji ima vlast opraštati grijehe: Pohitimo nasljedovati njezin primjer. †

Budi mi milosrdan, spasi me i pomiluj, Sine Davidov, koji si riječju svojom izliječio opsjednutoga zloduhom i daj da i ja poput razbojnika čujem tvoj milosni glas: 'Zaista, kažem ti, bit ćeš sa mnom u raju, kada dođem u slavi svojoj.' †

Stihira sv. Andriji Kretskom:

- Sveti oče Andrijo, moli Boga za nas †

Časni i preblaženi oče Andrijo, pastiru Krete, neprestano moli za one koji ti pjevaju da se svi koji vjerno častimo spomen tvoj  izbavimo od gnjeva, nevolja, propasti i bezbroj grijeha naših.

Slava: † Pjevamo Trojici istobitnoj, jedinstvu Troosobnom, Oca slaveći, Sina hvaleći i Duhu se klanjajući, jednoj naravi - kao Bogu istinitomu, Životu i Carstvu beskonačnomu. 

I sada: † Sa svim narodima slavimo te, Majko i Djevice. Po tebi smo izbavljeni od prokletstva jer si nam rodila Gospoda - našu radost.

Završne molitve

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i iscijeli nemoći naše imena svoga radi.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima... 

Svećenik:  Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Velikoposni tropari, glas 1.: 

Bogorodice Djevo,* raduj se, blagodati puna Marijo,* Gospod je s tobom.* Blagoslovljena ti među ženama* i blagoslovljen plod utrobe tvoje,* jer si rodila Krista Spasa, Izbavitelja duša naših.   Veliki poklon.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu.

Krstitelju Kristov,* tebi se molimo:* spomeni se svih nas* da se oslobodimo bezakonja naših.* Tebi je dana milost da se moliš za nas.  Veliki poklon.

I sad i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molite za nas, sveti apostoli,* proroci, mučenici i svi sveti,* da se oslobodimo nevolja i briga.* U vama smo kod Spasitelja stekli žarke zagovornike. Veliki poklon.

Pod tvoju milost utječemo se, Bogorodice Djevo!* Ne odbij nam molbe u potrebama našim,* nego nas od svih pogibli oslobodi,* jedina čista i blagoslovljena.

     Gospode, pomiluj! 12 puta. Blagoslovi.

Blagoslovljen Onaj koji jest - Krist Bog naš: svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova. N. Amin.

Kralju nebeski, okrijepi pretpostavljene naše vlasti, učvrsti vjeru, ukroti nevjernike, umiri svijet, u dobru očuvaj ovo mjesto, preminulim ocima našim i našoj braći i sestrama podaj pokoj među pravednicima, a nas u obraćenju i skrušenosti i ispovijedanju primi i pomiluj jer si dobar i čovjekoljubiv.

Amin. Gospode, pomiluj! Triput. Slava, I sada

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, koja si neoskvrnjena Boga-Riječ rodila, kao istinsku Bogorodicu veličamo.

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas! N. Amin.

Molitva sv. Efrema Sirijca

Gospode i Vladaru života mojega, ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi.

Veliki poklon

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi, udijeli meni, sluzi svome.

Veliki poklon.

Da, Gospode i Kralju, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. 

Veliki poklon.

Zatim, dvanaest puta s malim poklonima:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Gospode i Vladaru života mojega, ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi.  A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi, udijeli meni, sluzi svome.

Da, Gospode i Kralju, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.  Veliki poklon.

 

Otpust

S: Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

N: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u       vijeke vjekova. Amin.

      Gospode, pomiluj.  Triput.  Blagoslovi.

S: Krist, pravi Bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, svetoga  Andrije, biskupa kretskoga i svetoga (ime) čiji spomen danas slavimo, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

 

Izbor iz Velikog pokajničkog kanona sv. Andrije Kretskoga  Preveo i uredio: Livio Marijan

Zagreb, Sveta četrdesetnica 2020.