U nedjelju, 6. listopada 2019., u župi Petrovci proslavljen je župni blagdan i naslov crkve ("kirbaj") Pokrov presvete Bogorodice. Svečanu liturgiju služio je o. Milan Stipić, apostolski upravitelj Križevačke eparhije, uz susluženje svećenika o. Vladimira Mudrog, o. Vladimira Magoča, o. Olega Zakaljuka, o. Darka Raca, o. Vladimira Edelinskog, o. Mihajla Režaka, o. Mate Špoljara i o. Stjepana Maruslavca. Domaći župnik i biskupski vikar o. Vladimir Sedlak predvodio je pjevanje. O. Milan Stipić je u propovijedi govorio o nastanku blagdana Pokrova presvete Bogorodice i o njegovom smislu i značaju za život kršćana. Istaknuo je aktualnost presvete Bogorodice i Majke Božje danas, naglasivši kako je ona slika hrama jer je mjesto susreta Boga i čovjeka. Po Bogorodici je Krist primio ljudsku narav, a po toj naravi se sjedinio s nama ljudima. Stoga u Bogorodici uvijek imamo zaštitnicu, onu koja nas kao ljude razumije i koja neprekidno za nas moli. 

Fotogalerija: