17. listopada

Živio je i prorokovao 800 godina prije Krista, a njegove proročke riječi zapisane su u njegovoj knjizi u Bibliji. Upozoravao je Izraelsko i Judino kraljevstvo zbog idolopoklonstva, proricao kaznu Božju zbog grijeha, propast Samarije i Izraelskog kraljevstva jer su se udaljili od Boga, ali i milost Božju Judinom koljenu. Prorekao je također ukidanje starozavjetne žrtve i dolazak Gospoda na zemlju. Doživio je duboku starost i mirno se upokojio. Upozoravao je i svećenike svoga vremena: "Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja izbacujem tebe iz svećeništva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio...I sa svećenikom bit će k'o i s narodom; kaznit ću ga za njegove putove i naplatit ću mu za njegova djela" (Hošea 4, 6. 9.). 
KONDAK proroku, glas 2.: Istinskim korakom nasljedujući zapovjedi Gospoda tvoga, proroče Hošea, ispunio si se Duhom Svetim i primivši dar proroštva prvi Izraelu navijestio Kristov dolazak u punini vremena. Ukorio si narod koji je skrenuo s pravoga puta i poveo ga na put prema višnjem Jeruzalemi, gdje sada i sam prebivaš: moli neprestano za sve nas.