U nakladi Književnog kruga Split i Hrvatskog restauratorskog zavoda u svibnju je objavljena studija dr. sc. Zoraide Demori Staničić ''Javni kultovi ikona u Dalmaciji''. Autorica po prvi put sustavno obrađuje korpus ikona u Dalmaciji nastalih od 13. do 19. stoljeća i znanstveno interpretira njihovu ulogu u vjerskom i kulturnom životu. Riječ je o svetim slikama „visokog statusa čašćenja“ koje su služile kao materijalna uporišta osobnom i javnom vjerskom životu kroz duga stoljeća srednjeg vijeka, a kao najdragocjeniji simboli svake zajednice, ikone postaju još važnije u vrijeme obnove katoličke Crkve nakon Tridentskog koncila. Prostor Dalmacije bogat je raznim tipovima ikona visoke umjetničke kvalitete pa knjiga pruža jasna obrazloženja tipova bizantskih i postbizantskih ikona i njihovih dalmatinskih inačica. Knjiga je pisana na osnovu terenskog istraživanja te uvida u arhivsku građu i relevantnu objavljenu literaturu i odlikuje se razumijevanjem pojedinačnih umjetničkih djela koja se rasvjetljavaju primjenom stilske i ikonografske analize, dok se predložene interpretacije i sinteze temelje na istraživanju povijesnog i društvenog konteksta. Ono što je posebno zanimljivo jest slika koju čitatelj stječe o životu u prošlosti uz iščitavanje običaja darivanja nakita, kruna, srebrnih pokrova ikona, različitih votivnih darova, lampada i prijestolja za izlaganje i nošenje; takvi materijalni dokazi čašćenja ikona govore o njihovoj javnoj funkciji i sustavnoj brizi zajednice za svoje svete slike.

Zoraida Demori Staničić (Split 1952.) diplomirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirala i doktorirala. Od 1977. do 2000. zaposlena je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu kao konzervator povjesničar umjetnosti, a od 2000. do 2005. kao viši inspektor zaštite kulturnih dobara. Od 2005. godine zaposlenik je Hrvatskog restauratorskog zavoda i obnaša funkciju pročelnika Službe za odjele izvan Zagreba. Kao konzervator stručno je obradila veliki broj kulturnih dobara širom Dalmacije, sudjelovala u zaštitnim radovima i prezentacijama zbirki sakralne umjetnosti. Otkrila je, interpretirala i valorizirala niz umjetničkih djela, aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu i u pripremama domaćih i stranih izložbi. Od 1980. do 2011. bila je član uredništva časopisa „Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, a od 2010. godišnjaka „Portal“. Nositelj je ordena „Danice hrvatske s likom Marka Marulića“ (1997.) i konzervatorske nagrade „Vicko Andrić“ (2001.). Knjigu su predstavili akademik Nenad Cambi, akademik Radoslav Tomić i dr. sc. Joško Belamarić 1. lipnja u Galeriji umjetnina u Splitu (izvor: Hrvatski restauratorski zavod, http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/novosti-i-obavijesti/2497-javni-kultovi-ikona-u-dalmaciji)