KRIŽEVAČKI  BISKUP (VLADIKA) NIKOLA KEKIĆ

Rođen je 18. siječnja 1943. u selu Stari Grad, u Žumberku, od roditelja Nikole i Anđe rođ. Smičiklas. Kršten je i miropomazan u crkvi sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju. Po nacionalnosti je Hrvat.

Osnovnu školu (prva dva razreda te četvrti i peti razred) pohađao je u Sošicama i u Iloku (treći razred). Godine 1956. (1. rujna) primljen je u Grkokatoličko sjemenište i pohađa četiri razreda Klasične gimnazije, a zatim još četiri razreda Klasične gimnazije kod franjevaca na Kaptolu, gdje je 1963. godine maturirao. Nakon odsluženja vojnog roka, u ožujku 1965. upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 1967. ordinarij ga šalje na daljnji studij na Papinskom sveučilištu Urbanianum u Rimu. Za vrijeme studija u Rimu boravio je u Papinskom ukrajinskom zavodu sv. Jozafata.

Po završetku studija u Rimu, križevački vladika Gabrijel Bukatko rukopoložio ga je za svećenika, 1. studenoga 1970., u župi sv. Petra i Pavla u Sošicama. U prosincu iste godine povjerena mu je na upravljanje župa sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju. U prosincu 1972. godine imenovan je upraviteljem novoosnovanog Grkokatoličkog vjerskog centra u Karlovcu. Odatle je privremeno upravljao i grkokatoličkom župom Blagovijesti u Pribiću i Uznesenja presvete Bogorodice u Pećnom. Godine 1977. vraća se u Rim, boravi u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima te pohađa poslijediplomski studij crkvene povijesti na Papinskom Orijentalnom Institutu, gdje postiže stupanj magistra. Po povratku iz Rima 1982. kraće je vrijeme upravljao Grkokatoličkim vjerskim centrom u Karlovcu. U listopadu 1984. imenovan je vicerektorom Grkokatoličkoga sjemeništa, a 1. srpnja 1990. rektorom. Od prosinca 1984. upravitelj je zagrebačke župe sv. Ćirila i Metoda.

Od 1988. vrši službu dekana Katedralnog dekanata Križevačke eparhije. Od prosinca 2003. bio je konzultorom križevačkoga vladike Slavomira te članom Prezbiterskog i Liturgijskog vijeća Križevačke eparhije. Godinama vrši i službu arhivara Križevačke eparhije. Od 1999. do 2010. urednik je Žumberačkoga krijesa, gdje je objavljivao i brojne članke iz povijesti Križevačke eparhije i Žumberka. Godinama je na Radiju Mariji vodio emisiju “Iz baštine grkokatolika”. Organizator je svih radiijskih i televizijskih prijenosa liturgijâ iz grkokatoličkih crkva.

Nakon ostavke vladike Slavomira Miklovša na službu ordinarija, zbog kanonske dobi, papa Benedikt XVI. imenovao ga je 25. svibnja 2009. biskupom Križevačke eparhije za vjernike bizantsko-slavenskog obreda.

Biskupsko ređenje vladike Nikole Kekića održano je 4. srpnja 2009. u katedrali Presvete Trojice u Križevcima.