Mons. Milan Stipić, biskup križevački, u pratnji kancelara o. Vladimira Simunovića i tajnika o. Livija Marijana, sudjeluje u Budimpešti na 52. Međunarodnom euharistijskom kongresu i Susretu grkokatoličkih biskupa Europe. Na velikoj misi na Trgu Heroja u Budimpešti prvu pričest je primilo više tisuća djece, a uz nadbiskupa Budimpešte kardinala Petra Erdoa, melkitskog patrijrha Absija i meronitskog patrijarha Raia, misu je predvodio kardinal Bagnasco. Na otvorenju  susreta grkokatoličkih biskupa istoga dana sudjelovao je patrijarh Melkitske grkokatoličke Crkve iz Libanona, Njegovo Blaženstvo Youssif Absi, a uvodnu riječ je imao kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Genove i predsjednik CCEE - Vijeća europskih biskupskih konferencija. U svom nagovoru, kardinal Bagnasco je razložio temu susreta: Euharistija i Sinodalnost, istaknuvši da Crkva ne treba biti moderna, već aktualna - što ne podratumijeva jedno te isto. ''Crkva je mistično Tijelo Kristovo, i kao takva uvijek i euharistijska zajednica koja lomi i dijeli Kruh života i ljubav. Bog ljubi svijet kroz nas, kroz svoju Crkvu. Svijet ne treba nas, ali treba Krista koji djeluje preko nas. U kulturi Europe koja je često opisana kao pustinja duha, ispod površine suhog pijeska nalazi se život: to su obični ljudi, jednostavni kršćani, koji žive i vjeruju. Crkva jest i treba biti prvenstveno duhovna, a ne sociološka zajednica'' - naglasion je kardinal Bagnasco. Susret grkokatoličkih biskupa traje do 8. rujna, blagdana Rođenja presvete Bogorodice (Mala Gospa) kada će završiti svečanom Božanskom liturgijom u budimpeštanskoj povijesnoj bazilici sv. Stjepana. Na susretu sudjeluju grkokatolički biskupi iz Mađarske, Slovačke, Poljske, Češke, Hrvatske, Rumunjske, Ukrajine. Bugarske i Grčke te predstavnici Armenske katoličke Crkve i Siro-katoličke Crkve.