Nakon prvog turnusa Ukrajinske ljetne škole za djecu i mlade djecu, u organizaciji i s potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u Rogoznici je održan i drugi turnus, koji je okupio djecu srednjoškolske dobi uglavnom iz Slavonije. U subotu, 17. srpnja 2021., mlade je pohodio o. Jan Jakubov, neojerej i trenutno čuvar Manastira Pokrova presvete Bogorodice u Kričkama.