Ispis

Mr. sc. Vladimir Sedlak, biskupski vikar za Slavoniju i Srijem ponovno gost predavač Ljetne škole Rusina RH u Orahovici

U dječjem odmaralištu „Merkur“, u Orahovici, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, od 4. do 18 srpnja 2021. održala se ljetna škola Rusina u Republici Hrvatskoj koja, uz vrlo rijetke prekide, svoj kontinuitet ima još od 1965. godine. U školi se osim jezika izučavaju: književnost, kultura, povijest, zemljopis i duhovnost Rusina koji su prije više od dva i pol stoljeća doselili na pitomu Panonsku ravnicu, a time i na prostore Republike Hrvatske, te kao integrativni element društva ugradili sebe u život, razvoj, borbu za slobodu, kao i želju za boljitak Hrvatske kao svoje Domovine. Ljetna škola održana je u dvije grupe: osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj, u trajanju od tjedan dana za svaku grupu. Na Ljetnoj školi sudjelovalo je 85 učenika iz cijele Hrvatske. Zbog pandemijskih okolnosti i neizvjesnosti oko mogućnosti održavanja Ljetne škole, ove je godine broj učenika bio nešto manji. Ljetnu školu svake godine inače pohađa 100ak sudionika.

Kroz više od pedeset godina održavanja Ljetne škole značajan doprinos, osobito u području duhovnosti, dali su i brojni svećenici Križevačke eparhije. Predavanja, radionice, prezentacije i ine sadržaje naši su svećenici pripremali, kako bi djeci iz naših župa, te onima kojima su naša duhovna središta nešto dalje, približili i usadili ljubav prema bogatoj duhovnoj baštini Istoka u katoličkom zajedništvu, Križevačkoj eparhiji kao svojoj matičnoj biskupiji.

U prošlosti, kao i danas, prenošenje duhovnih sadržaja zahtijevalo je izvjesnu pastoralnu mudrost samoga predavača kao i ozarenost vlastitim iskustvom vjere i svećeničkog poziva, što je zasigurno bio i ostao najautentičniji instrument za prenošenje kršćanskih vrijednosti.

Višegodišnji predavač Ljetne škole Rusina Republike Hrvatske mr.sc. Vladimir Sedlak, biskupski vikar za Slavoniju i Srijem i ove je godine imao čast nastaviti niz suradnje koju su započeli svećenici Križevačke eparhije u prošlosti.

U godini svetog i pravednog muža, sv. Josipa, zaručnika djevičina, izabrana tema predavanja za mlađu i stariju skupinu bila je: „Percepcija osobe i uloge grkokatoličkog svećenika među Rusinima kroz 19. i 20. stoljeće, izazovi današnjice, perspektiva za budućnost“.

Polazište interpretacije uloge i osobe svećenika u predavanjima o. Sedlaka bila je Kristova zapovijed služenja braći (Mk 9,35), budući znamo da su svećenici i izvan svoje prvotne zadaće spašavanja duša (usp. Salus animarum lex suprema) u svojim lokalnim zajednicama kao školovaniji sloj društva bili su-nositelji prosvjetnog, kulturnog, gospodarskog i drugih oblika razvoja i podizanja narodne svijesti.

„Iz spremnosti sebedarja „biti svima sve“ (usp. 1Kor 9, 19-23) proizlazio je i proizlazi i danas svećenički autoritet. Svećenik kao vrsni muž, onaj kojemu je Gospod povjerio određene talente da ih uloži i stvori nove, proaktivno djeluje u zajednici kojoj je po dekretu biskupa dodijeljen, a različita su područja djelovanja na kojima je on spreman i sposoban volonterski darivati sebe. Status nekakve povlaštene kaste ili plaćenog činovnika stvar je prošlosti i odgovara slici lijenoga sluge koji je svoj povjereni talent zakopao i budno iščekivao trenutak da ga hladno vrati gospodaru svome.

U današnje vrijeme trgovačkog poimanja svijeta, samo oni koji obrću, imaju „dobru svježu robu“ tj. autentično svjedočenje i moći će nekome nešto od sebe i ponuditi, drugi pak iako živi, već sada bivaju relikti prošlosti. Ne biti ostatkom prošlosti, već upravo autentičnim svjedokom sadašnjice s hrabrim pogledom prema budućnosti, bila je glavna odlika naših svećenika i ona je uvjeren sam nadvremenska vrijednost“ istaknuo je predavač.

„Unatoč tome što svećenička osobnost i djelovanje u društvenom kontekstu nije isključivo duhovno-liturgijske naravi, bez duhovne ukorijenjenosti u otajstvo Kristova otkupiteljskog djela svećenik ne može biti autentičan služitelj Bogu i ljudima“, zaključio je u svojim izlaganjima o. Vladimir Sedlak.

Nakon predavanja koja su u oba ciklusa bila prilagođena starosnoj dobi slušatelja, uslijedila su pitanja i razgovor s učenicima i predavačima. Biskupski vikar, o. Vladimir Sedlak, prije ručka je u ime biskupa i svoje osobno pozdravio sve nazočne, predvodio je zajedničku molitvu, te blagoslovio sudionike ovogodišnje Ljetne škole kao i hranu koju se toga dana imalo blagovati (V. Sedlak)