Zborna crkva u Skoplju; Foto: shutterstock
 
Dana 9. svibnja 2022. Sveti sinod Ekumenske patrijaršije Carigradske priopćio je da je priznao Makedonsku pravoslavnu crkvu, njezinu hijerarhiju i vjernike te uspostavio euharistijsko zajedništvo s njom. U priopćenju Svetog Sinoda Carigradskog patrijarhata stoji: “Sveti i Sveti Sinod, koji se sastao danas, u ponedjeljak, 9. svibnja 2022., pod predsjedanjem Njegove Božanske Svetosti, Ekumenskog Patrijarha Bartolomeja I, iscrpno je raspravljao o crkvenom problemu u Sjevernoj Makedoniji i, ocjenjujući u završnoj fazi žalbeni apel ("eklitus") mjesne Crkve Majci Crkvi, kao i opetovane pozive države Sjeverne Makedonije, odlučio je sljedeće: U euharistijskom zajedništvu prima hijerarhiju, svećenstvo i narod ove svete Crkve pod vodstvom Arhiepiskopa Stefana, zacijelivši ranu raskola i polivši ranu naše mjesne pravoslavne braće "svetim vinom i uljem". U tu svrhu donosi se odgovarajući Patrijaršijski i sinodalni zakon:
Presvetoj Crkvi Srpskoj prepušteno je da uredi administrativna pitanja koja postoje između nje i Crkve u Sjevernoj Makedoniji, naravno u okviru kanonskog akta i crkvene tradicije. ”Njegova svesvetost arhiepiskop carigradski novorimski i ekumenski patrijarh Bartolomej I.''
Ovime je pitanje statusa Makedonske pravoslavne crkve u onom najvažnijem dijelu praktički riješeno, jer je crkva u punom jedinstvu sa "Majkom crkvom", tj Carigradskim patrijarhatom s kojom je u kanonskom jedinstvu i euharistijskom zajedništvu a sakramentalno preko nje i većinom drugih pravoslavnih crkava dok je samo administrativno pitanje ostavljeno da se riješi sa Srpskom pravoslavnom crkvom putem dijaloga i dogovora (Izvor: Priopćenje Ekumenskog patrijarhata)https://ec-patr.org/communique-may-9-2022/)