S. Teodozija (Myroslava) Mostepaniuk, OSBM odžala je izlaganje na 6. Kongresu hrvatskih povjesničara u Rijeci u sekciji "Crkvena povijest". Sestra je prikazala djelovanje sestara bazilijanki (vasilijanki) na području današnje Bosne i Hercegovine u 20. st. Nakon kratkog osvrta na doseljavanje Ukrajinaca te uspostavljanje crkvene jurisdikcije za grkokatolike u BiH istaknula je boravak sestara u nekadašnjem studitskom samostanu u Kamenici (1927.-1932.) te se detaljnije osvrnula na bogati pastoralni rad sestara 1970.-1980.-ih godina. Naime, nakon poziva pojedinih župnika koji su prvi prepoznali potrebu za uključivanjem sestara u pastoral (o. Simeon Hromiš 1967., o. Ivan Barščevski 1973.), sestre kontinuirano katehiziraju u Bosni tijekom ljetnih mjeseci, polazeći iz Devetine i Prnjavora u okolne i udaljenije župe i filijale. Među vjeroučenicima sestara bili su mnogi budući svećenici i redovnice. Svojim požrtvovnim radom sestre su u suradnji sa svećenicima odgojile brojne generacije Ukrajinaca u BiH u ljubavi prema svome narodu, jeziku, istočnom obredu, ali također i u duhu suradnje i dijaloga s drugim kulturama. U raspravi bilo je postavljeno više pitanja o povijesti grkokatolika što pokazuje važnost ove teme za hrvatsku znanost te potrebu uključivanja novih istraživača. 6. Kongres hrvatskih povjesničara održava se od 29. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu te Sveučilišta u Rijeci.