U nedjelju poslije Pedesetnice - Silaska Svetoga Duha, Crkve bizantskog obreda slave Nedjelju svih svetih - spomen svih u kojima se Krist po Svetom Duhu proslavio.

 

KANON SVIM SVETIMA, Glas 8.

Pjesma 1.

Irmos: Uznesimo pjesmu čudesnomu Bogu našemu, ljudi, koji oslobodi Izraela iz ropstva, pjesan pobjedničku pjevajući i zazivajući: Pjevamo Tebi, jedinomu Vladaru!

Pripjev: Svi sveti, molite Boga za nas.

Družino proroka, zbore apostola i čete mučenika, molite Vladara sviju da spasi mene koji sam sapet brojnim grijesima.

Svetiteljski skupe, svi časni oci i pravednici, molite  se da polučimo vječna dobra mi koji vas vjerom blagoslivljamo.

Slava: Slavim sve redove svetih Tvojih, Gospode, jer po molitvama njihovim ozdravljaš duše naše, a budući da si Ti svjetlo nedodirljivo, vječnom svojm svjetlošću odgoniš tamu neznanja.

I sada: Presveta Djevo i  Majko, koja si prevsetu Riječ rodila, molimo ti se, posveti sve koji te sa svima svetima vjerom slave.

Pjesma 3.

Irmos: Ti si utvrda onima koji Ti se utječu, Gospode, i svjetlo onima koji su u tami! Tebi pjeva duh moj!

Veličamo vas posvećeni zbore božanskih proroka i štujemo mnoštvo mučenika koji silno postradaše: da po vašim molitvama postanemo dostojni dioništva one slave koju vi polučiste.

Presveti Kristovi svetitelji i časni zborovi prepodobnih otaca, mi vas molimo sa svima svetima: molite Čovjekoljupca za sve nas.

Slava: Zborovi ugodnika Tvojih koji se Tvome zakonu prikloniše, posvetili su se mnogovrsnim dobrim djelima. Postadoše stoga baštinicima Tvoje nebeske obitelji, Care Svevladaru! Po njihovim molitvama i nas tamo nastani, Svemilostivi.

I sada: Čista i Bogom uzradovana, sa svima prorocima, mudrim apostolima, svećeno-mučenicima i pravednicima, moli Gospoda da zadobijemo potpuno otpuštenje grijeha.

Pjesma 4.

Irmos: Čuo sam, Gospode, za otajstvo tvoga nauma, razumjeh Tvoja djela i proslavih božanstvo Tvoje!

Hvalimo vas i slavimo bogoglagoljivi proroci i bogovidni apostoli, sa svim dobrima što ste ih u Gospodu učinili: da po vašim molitvama i mi preostalu trku života bogougodno završiti uzmognemo!

Kao mnogosvjetleće zvijezde, vi sjajite svjetlošću dobrih djela, prepodobni oci naši i svi Božji ugodnici: stoga vas štujemo.

Slava: Okupio se zbor svetih Tvojih, Gospode, i naslađujući se u ljubavi s anđelima likuje poradi Tebe, Gospoda sveznajućeg; učini i nas dostojnima takva veselja, po molitvama svih ugodnika Tvojih, Svesilni.

I sada: Presveta, koja si jedina utjelovljenoga Boga rodila! Njega moli da sve nas spasi u dan onaj strašni i učini dostojnima života vječnoga i one svjetlosti koju gledaju svi što dobro ugodiše.

Pjesma 5.

Irmos: Jutrom bdijući vapijem Ti: Gospode, spasi me, jer Ti si Bog naš i osim Tebe drugoga ne poznamo!

Svetitelji, proroci, prepodobni oci i bogonosci koji lučem duha prosvjetljujete svako stvorenje, raspršite tamu naših strasti, molimo vas.

Vaše rane i boli pokazaše se vragu kao neizlječivi udarci: iscijelite sada i rane svima vjernima, stradalnici Gospodnji.

Slava: Kriste, koji si prosvjetlio svetitelje i svećenomučenike i sve svete svoje, po njihovim molitvama; Gospode, budi mi milosrdan, Ti koji vidiš bezbrojne prijestupe moje.

            I sada: Prečista Djevo, pohvalo mučenika, pobožnika, pravednika i svih svetih! Od svakoga mučenja Zloga izbavi mene koji ti se molim.

Pjesma 6.

Irmos: Dao si mi svjetlu haljinu, Ti koji se svjetlom odijevaš, mnogomilostivi Kriste, Bože naš.

Poznati se po svoj zemlji i poput zvijezde koja žarko svijetli obasjavate vjerne svjetlom bogoljublja, preslavni Kristovi bojnici i pravedni svetitelji.

Usmrćeni mnogobrojnim nanesenim ranama, vi ste nasljedovali život u istini! Molite, stoga, Krista, mučenici sveti, za spasenje svih vjernih.

Slava: Ti si Kriste slava premudrih svetitelja, časnih otaca i svih svetih: po njihovim molitvama pomiluj narod svoj što si ga krvlju svojom kao Čovjekoljubac stekao.

I sada: Mi vjerni ti pjevamo, Bogom uzradovana Vladarice, jer si rodila preslavnoga Boga kojega moli za mir i spasenje naroda svoga.

Kondak, glas 8.

Kao prvine prirode Uzdržavatelju svega stvorenoga, sav svijet prinosi Tebi, Gospode, bogonosne mučenike. Njihovim molitvama čuvaj po zagovoru Bogorodice u dubokom miru svoju Crkvu i svoj narod, Mnogomilostivi.

Ikos

Vi koji ste po svoj zemlji bili mučeni i k nebesima se preselili, koji ste muke Kristove na sebi odrazili a naše muke oduzeli, sabrani danas predstavljate Crkvu prvorođenaca koja ima nebesko obličje i Kristu vapije: Bog moj jesi Ti! Sačuvaj me Bogorodicom, Mnogomilostivi.

Pjesma 7.

Irmos: Pobožni mladići u Babilonu ne pokloniše se zlatnom liku već posred ognjene peći orošeni pjesmi pjevahu, kličući: Blagoslovljen budi, uzvišeni Bože, naš i otaca naših!

Zborovi svetih, vi neušutno hvalite Onoga koji među svetima počiva i naslađujete se hranom nebeskom, te radujući se i likujući pjevate: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Svjetlosjajni svetitelji i pravednici, proroci i svećenomučenika čudesno mnoštvo, koji postom zasvjetliste: neprekidno se za nas molite, da budemo pomilovani mi koji s vama pjevamo: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Slava: Slavimo, Gospode, sve svete zborove radosnih svetih Tvojih, sabranih iz sviju naroda i staleža i krajeva, i s njima kličemo pjevajući: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

I sada: S mučenicima, Prečista, prepodobnim ocima, prorocima i svima svetima, umoli Jedinoga koji počiva među svetima da posveti sve nas koji ti slavoslove u sve vjekove.

Pjesma 8.

Irmos: Bogoglagoljivi mladići u ognjenoj peći zatirući plamen pjevahu: Blagoslivljajte sva djela Gospodnja, Gospoda!

- Svi sveti, molite Boga za nas!

Svetitelji, proroci, apostoli, mučenici i svi sveti koji podvig okon časte i svečano boravište s anđelima zadobiste: molite s njima oproštenje i obilje milosti za sve nas!

Umrtvivši pût mnogim mukama, postadoste dostojni budućega života, prepodobni oci! Molite se, ugodnici Božji, da ga polučimo i mi koji vam se molimo.

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda:

Svećenici Tvoji, Kriste, pravdom zaodjenuti, prepodobni oci i svi odvijeka sveti sada se zajedno raduju dok promatraju u jasnoći Tvoju božansku dobrotu: učini i nas dostojnima da ju ugledamo, poradi zagovora svetih Tvojih, Čovjekoljupče!

Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu, slaveći i uzvisujući ga dovijeka.

Bogorodice Čista, mi ti se molimo: sa svima prorocima, mučenicima, prepodobnim ocima, svećenomučenicima i svima svetima moli svemilostivoga Spasa da nas pomiluje.

Pjesma 9.

Irmos: Ispovijedamo te uistinu Bogorodicom, mi koji smo po tebi spašeni, Djevo Čista, s bestjelesnim te anđeoskim zborovima veličajući.

Vas posvećujuće pastire, zborove svetih proroka, beskrajno mnoštvo pravednika, skupove mučenika, isposnika, djevaca i svih svetih svečannim pjesmama blagoslivljamo: molite Vladara sviju za spasenje duša naših.

Kao poslužitelji Vladara postali ste služiteljima svetinje zajedno sa službenicima nebeskim: molimo vas, s njima i za nas molbe prinesite.

Slava: Skupa sa svećenomučenicima i svim prorocima kao blažene slavimo sve prepodobne oce i pravednike, djevice i žene koje su srčanošću svjetlile! Po njihovim molbama, Kriste, izbavi od podzemlja duše naše.

I sada: Rodivši milosrdnoga Boga u tijelu, neprestano Ga moli sa svima svetima da spasi iz nevolja nas koji te veličamo, Djevice i Majko Čista.