Spomen sv. Ivana Ljestvenika - pisca Ljestvice duhovnog uspona (579. - 649.)

PRIJENOS LITURGIJE SV. BAZILIJA VELIKOG IZ JASTREBARSKOG NA: https://www.facebook.com/%C5%BDupa-Preobra%C5%BEenja-Gospodnjeg-Jastrebarsko-110802210554225/?modal=admin_todo_tour 

Isus liječi padavičara i navješćuje svoju smrt i Uskrsnuće

Evanđelje po Marku 9, 17 - 31

U ono vrijeme pristupi k Isusu neki čovjek i klanjajući mu se reče: »Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha. 18Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše.« 19On im odvrati: »O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!« 20I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti. 21Isus upita njegova oca: »Koliko je vremena kako mu se to događa?« On reče: »Od djetinjstva! 22A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!« 23Nato mu Isus reče: »Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!« 24Dječakov otac brže povika: »Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!« 25Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: »Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!« 26Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro. 27No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade. 28Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: »Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?« 29Odgovori im: »Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom.«
Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. 31Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« 

Tropar nedjeljni, glas 8.: S visina si sišao, Milosrdni, da nas oslobodiš od muka, prihvativši trodnevni ukop, Živote i uskrsnuće naše, Gospode, slava Tebi.

Kondak Posnog trioda, glas 4.: Udostoj nas, Gospode, klanjati se Križu Tvome. U duhu i s vjerom približavamo se k Tebi, molimo Te i vapimo: Daj udijeli nam svima milost, da uzmognemo svetkovati Tvoje Uskrsnuće.

Sveti Ivan Ljestvenik (Klimak) o molitvi: "Molitva je zbog svoje naravi razgovor i sjedinjenje čovjeka s Bogom i zbog svoje djelatnosti ona je djelatna te uzdržava svijet i donosi pomirenje s Bogom. Ona je majka i kćerka suza, umilostivljavanje radi grijeha, most preko napasti, zid protiv nevolja, razbijanje sukoba, djelo anđela, hrana svih duhovnih bića, buduća sreća, nevidljivo napredovanje, hrana duše, prosvjetljenje uma, sjekira za očaj, iskaz nade, riznica samotnjaka, umanjenje bijesa, ogledalo napretka, ostvarenje budućnosti, znak slave. Za onoga tko istinski moli, molitva je sudište, sudnica i sud Gospodnji prije nego što sud dođe.“