Na Prvu nedjelju Velikoga posta, 1. ožujka 2020., uoči sv. Liturgije u župi Petrovci, pred okupljenim crkvenim odborom i tutorima svečanu prisegu dao je novi zvonar g. Mihajlo Tirkajla. Tom prigodom od članova crkvenog odbora dati su mu ključevi crkve. Župnik o. Vladimir Sedlak  naglasio je tom prigodom da je služba zvonara i sakristana od davnina bila visoko cijenjena u Crkvi te da se nije davalo bilo kome u ruke ključeve svetinje i svega onoga što sveto mjesto čini svetim.