Ispis

Rimska Rota je i ove godine u svom „poslanju i služenju mjesnim Crkvama“ organizirala formacijski tečaj na temu „Formacijski tečaj u svrhu očuvanja braka i pastoralne brige za ranjene parove“ koji se održao u Rimu od 26. do 30 studenog 2019. Tečaj je bio namijenjen klericima i laicima koji su aktivni u dijecezanskim strukturama koje promiču pastoral obitelji, bilo da se radi o crkvenim sudištima, uredima za obitelj ili nekom drugom praktičnijem obliku pastorala s namjerom da se Crkva u cijelosti što više osvijesti o važnosti promicanja i pastoralnog rada s bračnim parovima. Tako je među sudionicima tečaja bilo pravnika, teologa, sociologa, psihologa i drugih stručnjaka kao i studenata sa postdiplomskih studija na rimskim papinskim sveučilištima. Kao svojevrsni kršćanski par i zaštitnici ovog pastoralnog programa služenja Rimske kurije potrebama mjesnih Crkvi više su puta tijekom tečaja naznačeni Priscila i Akvila. Posjet njihovim katakombama predviđen je kao mogućnost u popodnevnim satima zadnjega dana ovog formacijskog tečaja. Koliko je ova tema aktualna govori u prilog gotovo 500 prijavljenih sudionika sa svih pet kontinenata. Zbog iznimnog interesa za ovu temu predavanja su održavana u obližnjoj papskoj bazilici Sv. Andrije (San Andrea della Valle). Kroz teorijska izlaganja, praktične kazuse, teološka tumačenja i pravna razjašnjavanja sudionicima su

približeni dokumenti i pobudnice crkvenog Učiteljstva od pape od Pia XII do pape Franje, kao i njihov najnoviji aplikativni moment u zakonodavstvu zakonika kanonskoga prava kako za Latinsku tako i za Istočne Crkve po pitanju vođenja crkvenih procesa. Premda je veći dio izlaganja i tumačenja imao mons. Pio Vito Pinto dekan Rimske Rote, na tečaju su govorili i drugi službenici Rimske Rote, a zadnji dan tečaja sudionicima se svojim nagovorom obratio i sam papa Franjo. Iza njegove pouke uslijedio je osobni susret sudionika s Rimskim prvosvećenikom. Tečaj je osim internacionalnog karaktera imao i izraženu crkvenu puninu oba plućna krila: Istočno i Zapadno. Polazeći upravo od više puta naznačenog potrebitog razumijevanja života bračnih drugova i njihova pastoralnog praćenja upravo kroz službu trajnih đakona u Latinskoj Crkvi, te kroz neizmjerni dar oženjenih svećenika i đakona u Istočnim Crkvama na tečaju, otvaraju nam se i doma, u hrvatskoj stvarnosti, novi horizonti - obzori pastoralnoga djelovanja koji bi u budućnosti trebali, vjerujemo postati i prepoznatljiva misija Križevačke eparhije, a to je bračni pastoral. Polazeći od činjenice da većina svećenika živi bračnu stvarnost i suočava se svakodnevno s izazovima, ali i milostima takvoga života, ovi bi svećenici mogli biti neizmjerni dar u bračnom pastoralu Crkve u Hrvata i prepoznatljivi znak blizine i razumijevanja Crkve malome čovjeku. S područja Hrvatske biskupske konferencije na formativnom tečaju su sudjelovali: prof. dr. sc. Slavko Zec, svećenik Krčke biskupije i profesor na Teologiji u Rijeci, mr. sc. Vladimir Sedlak, biskupski vikar za Slavoniju i Srijem, svećenik Križevačke eparhije, te mr.sc. Antun Faltak svećenik bjelovarsko-križevačke biskupije na doktorskim studijama u Rimu.