Klikni na sliku ili na link:

https://soundcloud.com/metr-cantor-institute/croatian-divine-liturgy?fbclid=IwAR0eeZ35ZOjAvs1bBAkb4K4ZngOCst6TonYAS-a8xtSmNW4k48cHWsH4pp8

Božanska liturgija sv. Ivana Zlatoustog na Nedjelju o slijeporođenom 1990. godine u Hrvatskoj grkokatoličkoj crklvi sv. Nikole u Clevelandu, SAD. Služi o. Vladimir Vancik, propovijeda na engleskom o. Joseph Radvansky, pjeva Zbor sv. Nikole. Radio prijenos.