Ispis

Na 11. generalnom kapitulu Sestara Reda sv. Bazilija Velikog koji je svečano otvoren 8. srpnja 2019. godine u Rimu, izabrana je nova vrhovna uprava koja će voditi Red tijekom šest godina. U srijedu 17. srpnja za generalnu glavaricu (u istočnom pravu Arhimandrinju) izabrana je majka Marcela Runcan, dosadašnja glavarica sestara bazilijanki Provincije Bezgrješnog Srca Marijinog u Rumunjskoj. Na izborima bio je prisutan George Dmitry Gallaro, biskup Italo-albanski grkokatoličke Crkve. U četvrtak 18. srpnja izabrane su članice generalnog vijeća. S. Mariela Rotzen iz Argentine postala je prva savjetnica i zamjenica generalne poglavarice. S. Emmanujila Vishka iz Hrvatske (Provincija sv. arkanđela Mihaela, Osijek) izabrana je za drugu savjetnicu, a s. Terenya Shynal i s. Mykolaya Romakh (Provincija Presvete Trojice, Ukrajina) za treću i četvrtu savjetnicu.

Sestre bazilijanke istočni je katolički Red papinskog prava kojem pripadaju više od 500 redovnica diljem svijeta te dvije zajednice u Hrvatskoj (Provincija sa sjedištem u Osijeku i Vice-provincija u Križevcima). Kapitul održan je pod geslom „Za novo vino nove mješine“. Osim izbora uprave, sestre vasilijanke iz Ukrajine, SAD-a, Rumunjske, Poljske, Hrvatske, Argentine, Brazila i Australije u pet jezičnih skupina tijekom deset dana raspravljale su o budućnosti Reda, izazovima vremena te putovima razvoja ženskog redovništva u Istočnim Katoličkim Crkvama (S. Emanuela OSBM).