Nakon susreta sa Stalnim sinodom Rumunjske pravoslavne Crkve, papa Franjo je u petak 31. svibnja poslijepodne otišao u novu, još nedovršenu, pravoslavnu katedralu Spasa naroda u Bukureštu, gdje je održana molitva Očenaša. "Molimo Te i kruh sjećanja, milost da ojačamo zajedničke korijene našega kršćanskog identiteta, korijene prijeko potrebne u vremenu u kojemu bi se čovječanstvo, a posebno mladi naraštaji, mogli osjetiti iskorijenjeni" - rekao je papa. Papa Franjo će u nedjelju u Blaju predvoditi Božansku liturgiju sv. Ivana Zlatoustog i proglasiti blaženima sedam grkokatoličkih biskupa mučenika, stradalih za vjeru i jedinstvo Crkve u Rumunjskoj u vrijeme komunističke diktature.
Cijeli članak (IKA): https://ika.hkm.hr/novosti/bukurest-molitva-ocenasa-u-pravoslavnoj-katedrali/