Bogu je sve moguće kao što pokazuje slučaj s razbojnikom na križu koji se u jednom trenu obratio po svojoj vjeri i odmah bio obnovljen za raj. Zato je Gospod i došao, da promijeni našu dušu, stvarajući je iznova, da bismo, kao što Pismo kaže "postali zajedničari božanske naravi" (2 Pet 1, 4). On će u našu dušu udahnuti nebesku dušu, tj. Duh Božanstva koji će nas voditi k punini kreposti, tako da ćemo, koliko je moguće, već sada početi živjeti Vječnim Životom. Sveti Makarije Veliki