Ljubav je dobrohotnost duše koja božansku spozna­ju cijeni iznad svega. Tu naviku ljubavi nitko ne može postići ako mu je duša zarobljena zemaljštinom. Tko ljubi Boga, taj više želi spoznati Boga nego sve drugo što je on stvorio. On za njim čezne svom željom i ljubavlju. Budući da je Bog sve stvorio i radi sebe sve sazdao, zato je on daleko izvrsniji od svega stvorenog. Tko os­tavi Boga, s kojim se ništa ne može usporediti, i prione uz stvoreno, taj manje cijeni Boga nego ono što je on stvorio. Gospod govori: Tko me ljubi, vršit će moje zapo­vijedi. A ovo je moja zapovijed da se ljubite međusob­no. Zato tko ne ljubi bližnjega, ne vrši zapovijedi. A tko ne vrši zapovijedi, taj ne može ljubiti ni Gospoda. Blago čovjeku koji može ljubiti svakoga čovjeka i to podjednako. Tko ljubi Boga, taj stvarno ljubi i bližnjega. Takav ne može čuvati novac, nego ga dijeli onome tko osku­dijeva. Tko po Božju dijeli milostinju, taj u tjelesnim po­trebama ne razlikuje dobrog od zlog, niti pravednog od nepravednog, nego svakome dijeli prema tome u koli­koj je nevolji. Ipak poradi dobre volje dat će prije ono­me tko je krepostan i radišan nego nevaljalcu. Ne pokazuje se dobrotvorna ljubav samo dijelje­njem novca, nego još više poučavanjem neukih u Bo­žjem nauku kao i vršenjem tjelesnih djela milosrđa. Tko se odriče vremenitih dobara i iskreno vrši dje­la ljubavi prema bližnjemu, bez nezdrave privrženosti i mane, taj postaje dionikom božanske ljubavi i spoz­naje. Tko postigne ovu božansku ljubav, taj se ne umara niti se iznemaže idući za Gospodom Bogom, već kao i Jeremija, junački podnosi trud, prezir i nepravde, ni­kome ne misleći zlo. Nemojte govoriti, poručuje Jeremija, hram smo Bo­žji. Ni ti nemoj govoriti: Gola i sama vjera u Gospoda Isusa Krista može me spasiti. To nećeš postići, ako lju­bav ne stekneš djelima. A što se tiče same vjere, sjeti se Pisma: Đavli, također, vjeruju, i drhću. Oznaka je ljubavi da bližnjemu iskazuje dobročin­stvo, da je dugotrpna i strpljiva. U upotrebi dobara vo­di je zdravi razum.

Sveti Maksim Ispovjednik, Poglavlja o ljubavi