Otvori nam, Gospode, naručje Očevo, jer smo lutali i u svome životu mnoge ludosti počinili. Opet vidimo neiscrpivo bogatstvo Tvoje milosti, Spasitelju. Ne prezri sada srca naša koja se svim svojim žarom obraćaju Tebi, Gospode, i umilnim glasom vape: Sagriješismo, Oče, protiv neba i pred Tomo (sjedalan Jutrenje).

TROPAR: Anđeoske sile pojaviše se na grobu Tvojem, a stražari kao mrtvi popadaše. Marija stajaše kod groba tražeći prečisto tijelo Tvoje. Oplijenio si pakao, a ga nisi iskusio, susreo si Djevu, dajući život. Uskrsnuo si iz mrtvih, Gospode, slava Tebi.

KONDAK, gl. 3.: Udaljih se nerazumno od očinske slave Tvoje.  Živeći grešno rastepoh bogatstvo što si mi ga dao. Zato kao rasipni sin vapijem tebi: Sagriješih pred Tobom, Oče milosrdni. Primi me raskajanog i učini me kao jednoga od najamnika.