Ispis

Izjava Hrvatske biskupske konferencije o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=199294