TOMINA VJERA I NEVJERA
"I ne budi nevjeran nego vjeran!" (Iv 20, 27)
Vjera nije i ne može biti plod dokaza, nego je vjera dar koji se prima i ujedno uzdarje života kojim se odgovara na primljeni dar. U tom se daru nanovo sebe zadobiva na neočekivano drugačiji način. Napast da se Bogu pristupi kroz unaprijed zadane kriterije, kao što je to vidljivo kod Tome, vreba i u našim životima. Iz posljednjih riječ vidimo da je naglasak na onome: “Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!” Stoga Toma, kojem Isus ide u susret, rasvjetljava naše živote kojima je povjereno vjerovati a da nismo vidjeli...  Uskrslog se susreće u crkvenoj zajednici koja je prožete lomljivim iskustvom vjere i nevjere, gdje su “vrata” često zatvorena i gdje je strah izvor nepokretljivosti. Iako živimo u vrijeme kad su mnoga vrata zatvorena za Boga, kad se sigurnost vidi u izbacivanju bilo kakvog spomena na Boga, ostati unutar zidova jedan je od razumljivih postupaka preplašenih apostola. No, Duh je onaj koji svakodnevno probija naše barijere i čini da nadiđemo unaprijed zadane okvire i sigurnosti, da se srca mekšaju i da prepoznaju smisao ljubavi. Dolazi i unosi “Šalom”, a samo s mirom kojeg Bog daje, moguće je nadići napuknuća i barijere u kojima živimo.