Ispis

Danas nas sabra milost Duha Svetoga; primivši svi križ tvoj govorimo: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana u visini!

Riječ Boga Oca i suvječni Sin njegov, kojemu je nebo prijestolje a zemlja podnožje, danas se na bezrazumnom ždrijebetu ponizi dok ga židovska djeca s granama u ruci pozdravljahu kličući: Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi, Kralju Izraelov!

Hajdemo danas i mi kao novi Izrael i Crkva narodâ, i s prorokom Zaharijom zavapimo: Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se tebi evo vraća: Krotak i spasonosan, jaše na magarcu, mladetu magaričinu. Svetkujmo kao djeca, s grančicama u ruci, i kličimo: Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi, Kralj Izraelov!

(Stihire Večernje Cvjetnice)