Na međunarodni praznik rada, 1. svibnja 2019., kada se prema grkokatoličkom kalendaru slavi spomendan sv. proroka Jeremije, a prema rimokatoličkom sv. Josip radnik, brojni su planinari i izletnici iz Hrvatske i Slovenije po tradiciji hodočastili na Svetu Geru. Tamo, na najvišem vrhu Žumberačkog gorja, u grkokatoličkoj kapeli sv. Ilije proroka, služena je Božanska liturgija sv. Ivana Zlatoustog koju je predvodio župnik Radatovića o. Zenjo Zastavni, uz susluženje žumberačkog dekana o. Mihajla Hrardija, žušnika Metlike, zatim župnika Stojdrage i Grabra o. Milana Vranešić, župnika Jatsrebarskog o. Marjana Jeftimova te o. Andrije Kekića. Liturgija se služila za uspjeh u životu i radu te kao zahvala za  sva dobročinstva Božja. Tijekom godine više se hodočašća održi na ovu visoku i znakovitu goru iz koje puca pogleda na  Sloveniju i gdje se  u dvjema crkvicama - sv. Ilije (grčkoga obreda) i sv. Gere (rimskoga obreda) susreću kršćanski Istok i Zapad. Sveta Gera je najviši vrh žumberka i sjeverozapadne Hrvatske. Iako je hrvatsko ime za taj vrh Sveti Ilija, naziv je gotovo zaboravljen te se češće koristi stari slovenski naziv Sveta Gera. Crta državne granice sa Slovenijom vodi kolnim putom po samom hrptu. S hrvatske se strane nalazi grkokatolička kapela sv. Ilije u kojoj je uređeno jednostavno planinarsko sklonište, a desetak metara od nje, sa slovenske strane, konzervirani ostaci kapele Sv. Jere. Vrhom dominira 80 m visok telekomunikacijski toranj na slovenskoj strani. Najviša točka označena je visokim betonskim geodetskim stupom s kojeg se pruža izvanredan vidik na sve strane (uspon na stup zahtijeva priličnu penjačku vještinu).