POHVALA PRAOTACA VJERE (Iz Večernje Nedjelje svetih praotaca) 

Slaveći danas spomen svetih praotaca, vjerni, uskliknimo Kristu Otkupitelju, koji ih je uzveličao među svim narodima. On je Gospod koji čini čudesna djela jer je silan u moći svojoj! Po njima nam je objavio žezlo svoje moći: jedinu bezgrješnu i čistu Bogoroditeljicu Mariju. Iz nje procvjeta Krist koji svima urodi životom, jelom nepropadljivosti i vječnim spasenjem.

Vladaru, ti si izbavio svete mladiće iz ognja, a Danijela od usta lavljih te blagoslovio Abrahama i Izaka, slugu svojega, i Jakova, sina njegova. Ti sâm htio si po njihovu potomstvu postati jednim od nas da po križu i uskrsnuću svojem spasiš nekoć pale praoce naše. Razorio si stoga lance smrti i sa sobom suuskrisio sve koji su odvijeka u smrti prebivali, a koji se klanjaju tebi, Kriste, Kralju vjekova.

Proslavimo danas, vjerni, oce koji bijahu prije zakona: bogoljubnoga Abrahama i Izaka, sina obećanja, i Jakova, i dvanaest patrijarha, Davida krotkoga i Danijela, proroka iščekivanja, i s njima proslavljena tri mladića koji oganj u rosu pretvoriše, moleći oproštenje grijeha od Krista Boga koji je proslavljen u svetima svojim.

Dođite, lubitelji svetkovanja te psalamskih hvalospjevima proslavimo zbor praotaca: praoca Adama, Enoha, Nou, Melkisedeka, Abrahama, Izaka i Jakova, a poslije Zakona Mojsija i Arona, Jošuu, Samuela i Davida, s njima zajedno Izaiju, Jeremiju, Ezekijela i Danijela i dvanaestoricu proroka s Ilijom, Elizejem i svima drugima, Zahariju i Krstitelja i sve koji propovijedahu Krista, život i uskrsnuće roda našega.

Dođite, s vjerom proslavimo oce od prije Zakona, naš godišnji spomen Abrahama i svih s njime. Dostojno počastimo pleme Judino i pohvalimo s Danijelom mladiće babilonske koji ugasiše plamenu peć jer oni izobraziše Trojicu. Držeći se vjerno proročkih navještaja, s Izaijom veleglasno uskliknimo: Evo Djevica će u utrobi svojoj začeti i roditi Sina Emanuela koji je s nama Bog!