Ispis

Ako Boga ljubite...

Nađemo li u svom srcu i tračak mržnje prema ikome, ma zbog kakve njegove nepravednosti, shvatimo da smo još uvijek daleko od ljubavi prema Bogu. Jer ljubav prema Bogu nipošto ne trpi mržnju prema čovjeku. Ako Boga ljubite sasvim sigurno ćete ljubiti i svoga bližnjega. Ako želite nasljedovati Boga dajući siromasima milostinju ne smijete praviti razliku između onih koji to zaslužuju i koji ne zaslužuju, između zlih i dobrih.  Jer Bog je prema svima otvorenih ruku i svakom daje što mu je potrebno, premda vidi svačije srce i draži mu je krepostan nego pokvaren čovjek (sveti Maksim Ispovjednik).