23. listopada

Bio je rođak Isusov i jedan od sedamdesetorice učenika njegovih. Po svome uskrsnuću javio mu se Isus, kako svjedoči sv. Pavao u poslanici Korinćanima. Jakov je kao biskup upravljao Crkvom jeruzalemskom 30 godina. njemu se pripisuje jedna od nasjtarijih liturgija (Liturgija sv. Jakova) koju koriste Crkve siro-antiohijskog obreda, a i bizantskog samo na njegov blagdan. Obratio je mnoge Židove i bio je poštovan zbog svoje  pravednosti te ga nazivahu i Jakov Pravedni. U vrijeme velikoga svećenika Ananija o blagdanu Pashe pope se Jakov na vrh hrama i poče okupljenim Židovima propovijedati o Kristu kao Sinu Božjem i istinskom Mesiji, o njegovom uskrsnuću i slavi nebeskoj. Razjareni svećenici i starješine bace ga odozgor i tako godine 63. prvi episkop jeruzalemski mučeničkom smrću posvjedoči svoju vjeru.

TROPAR, glas 2.: Kao učenik Gospodnji prihvatio si, o pravedni Jakove, evanđelje. Kao mučenik stekao si neopisivu slavu. Kao brat Gospodnji posjeduješ smjelost. Kao svećenik jak si zagovornik. Krista Boga moli za spas duša naših.

KONDAK, glas 4.: Jedinorođeni od Oca Bog-Riječ, koji je došao k nama u posljednje dane, postavio te, božanstveni Jakove, prvim pastirom i učiteljem Jeruzalema, i vjernim upraviteljem duhovnih tajna. Zbog toga te, apostole, svi častimo.