Grkokatolička crkva Pokrova presvete Bogorodice u Kričkama u petoj je godini svoje temeljite obnove, a očekuje se da bi tijekom 2019. godine bila stavljena pod krov. Crkva koja je sagrađena 1843., spaljena u Drugom svjetskom ratu i minirana u Domovinskom ratu, obnavlja se u svom izvornom klasicističkom stilu sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Križevačke eparhije, a obnovu vodi o. Milan Stipić, župnik Jastrebarskog i Kričaka te dušobrižnik Dalmatinskog vikarijata sa sjedištem u Kričkama. Na slikama: stanje 2011. i 2018.