Ispis

"Koliko je pogrešno misliti da je sve bilo bolje u prošlosti, toliko je apsurdno zatvarati oči pred onim što se događa danas. Budućnost ne pripada čovjeku koji neprestano traži umjetna i nova zadovoljstva, koji živi za vlastiti ego i zanemaruje svoga bližnjega, čovjeku koji gomila otpad ili nepravedniku i onome koji iskorištava slabe. Budućnost pripada pravdi i ljubavi, civilizaciji koja sudjeluje u solidarnosti i poštivanju cjelovitosti stvaranja", Bartolomej I, patrijarh carigradski